Toate postările de către admin icemtlsite

Concurs promovare Muzeograf I MIA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional/ /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa MUZEOGRAF I MIA

Rezultat proba interviu MUZEOGRAF I

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I M.I.A.

Concurs promovare Muzeograf I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa promovare MUZEOGRAF I M.I.A. -BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat proba interviu Muzeograf I MIA BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I MIA BAZE ARHEOLOGICE

Anunt promovare muncitor

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior.
Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Muncitor II în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

Rezultat selectie examen promovare MUNCITOR II

Rezultat proba interviu

REZULTAT FINAL MUNCITOR II

Post vacant muzeograf II

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Muzeograf II
NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii Tulcea
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

Post vacant Consilier I – resurse umane

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

  • DENUMIRE POST : Consilier I
  • NUMĂRUL POSTURJLOR: I post vacant
  • NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
  • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Resurse Umane.
  • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
  • PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Consilier I CRU

Anunt concurs

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : CONSILIER I -atributii administrative

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciului Financiar-Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Proces- verbal anulare concurs prin neprezentare

Anunt concurs Muncitor I SFCAAP

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Muncitor calificat I
NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar Contabil Administrativ Achizitii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

REZULTAT FINAL

Anunt concurs Consilier I CRU

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTUĂ: Compartiment Resurse Umane.
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Anunt anulare concurs

Post vacant de Cercetător ştiinţific

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului nr. 32, organizează, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare coroborat cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr.80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar si a O.U.G. 34/2023 privind unele masuri fiscal­ bugetare, prorogarea unor termene; precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător ştiinţific (studii superioare, perioadă nedeterminată) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie – Biroul de Arheologie Preventivă.

Citeste detalii

Anulare concurs