Toate postările de către admin icemtlsite

Post vacant Consilier 1 atribuții salarizare

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POSTULUI: Consilier I -Atribuţii salarizare
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Resurse Umane
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Anunt promovare curs Gestionar Custode

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior.
Funcţia contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional/treapta profesională imediat superior este de Gestionar Custode I (M} în cadrul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară (Gospodăria ţărănească conservată în situl Enisala).

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

Post vacant Muzeograf Debutant

By Cariera | Nu are comentarii

DENUMIRE POSTULUI: Muzeograf Debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare_Muzeograf Debutant

Rezultat proba scrisa Muzeograf debutant

Rezultat proba interviu muzeograf debutant

Rezultat Final_Muzeograf Debutant

Post vacant Muncitor Calificat I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea,Str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

  • DENUMIRE POST: Muncitor Calificat I
  • NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
  • NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
  • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
  • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat proba practica

Rezultat final concurs Muncitor Calificat I

 

Post vacant ingrijitor

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco -Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.1 O 2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:
DENUMIRE POST : Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURA : Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezulta proba scrisă

Rezultat probă interviu

REZULTAT FINAL INGRIJITOR

Post vacant sofer

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10. 022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Şofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT:Serviciul Financiar Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare concurs sofer

Rezultat proba scrisa Sofer la SFCAAP

Rezultat proba interviu Sofer la SFCAAP

Rezultat final concurs Sofer

Post vacant resurse umane

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: CONSILIER I ATRIBUTII SALARIZARE
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT : RESURSE UMANE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare RU salarizare

Rezultat proba scrisa Consilier I salarizare RU

Rezultat proba interviu Consilier salarizare

Rezultat final concurs Consilier I atributii salarizare RU

Post vacant resurse umane

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Ec -Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, rganizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST : Consilier I – atributii resurse umane
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post v cant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de ex cuţie
COMPARTIMENT/STRUCTUR·Ă: RE URSE UMANE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 re pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) RU

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) RU

Rezultat proba interviu

Rezultat final concurs Consilier I(S) RU

 

 

Post vacant serviciul financiar contabil

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I -atributii administrative
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar-Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURA TA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citește detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat interviu Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat final Consilier I(S) SFCAAP

 

Anunt promovare Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32. organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treapta profesională imediat superior.
Funcţia contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.
Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
Proba scrisă: 06.12.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, din municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii