martie 2024

Post vacant Muncitor Calificat I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea,Str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

  • DENUMIRE POST: Muncitor Calificat I
  • NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
  • NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
  • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
  • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat proba practica

Rezultat final concurs Muncitor Calificat I

 

EXPONATUL LUNII MARTIE 2024 la Muzeul de Artă

By Evenimente, homeslide | Nu are comentarii

În luna MARTIE 2024, la Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa, nr.2, publicul poate admira „EVA” (bronz, sfârșitul secolului al XIX-lea), al cărei autor este Frederic Storck (1872-1942).

”Exponatul face parte din colecția de sculptură a muzeului și este prezentat în expoziția permanentă intitulată „Arte și influențe în Dobrogea”.

Statueta reprezintă un nud de femeie, ilustrarea clasică a temei biblice Adam și Eva, în care primii oameni au fost izgoniți din Rai (oferirea mărului de către Eva lui Adam).” 

”În opera lui Frederic Storck întîlnim o împletire armonioasă între elemente ale stilului clasic cu cele moderne. Practica o artă moderată ca viziune, cu ușoare stilizări, în care urmărea îndeosebi perfecțiunea formei și expresia lăuntrică, eleganța compoziției. Meticulos și indemânatic, a fost un artist cu solide cunoștințe de anatomie și mari calități profesionale, de o rară conștiinciozitate; lucra cu o plăcere de artizan medieval, căuta un echilibru al maselor în spațiu, ajungînd cel mai adesea la o finisare minuțioasă a detaliilor. «Crezul meu estetic este frumosul expresiei și se sprijină pe credința morală și spirituală, pentru că numai frumosul te transpune, te înalță», declara sculptorul. Opera lui reprezintă o încercare de a uni spiritul clasic cu o concepție realistă, în accepția dată pe atunci acestei noțiuni; nu urmărea o copie exactă a naturii, oricît ar fi fost de seducătoare, ci căuta să simplifice formele, uneori pînă la esență, în cazul statuetelor.” (Mihalache, Marin. „Sculptorii Storck”, București: Meridiane, 1975, p. 104)

 

Surse: https://web.facebook.com/photo?fbid=3585162445035510&set=a.1558208641064244 , https://bjastrasibiu.ro/frederic-storck-150-de-ani-de-la-nastere/

EXPONATUL LUNII MARTIE 2024 la Casa Avramide

By Evenimente, homeslide | Nu are comentarii

În luna MARTIE 2024, la Casa Avramide din str. Progresului, nr.32, publicul poate admira „Ghium” (ulcior).

Obiectul din cupru, staniu și alamă a fost realizat în anul 1926 într-un atelier european, și face parte din colecția de artă decorativă orientală a Muzeului de Artă Tulcea. Este expus la Casa Avramide în cadrul expoziției temporare „Vase pentru apă”.”

 

(https://web.facebook.com/photo?fbid=3585163085035446&set=a.1558208641064244 )