Produsele culturale au ca scop valorificarea patrimoniului natural și cultural nord-dobrogean.

ICEM TULCEA oferă următoarele produse culturale și servicii:

Expozițiile de bază ale muzeelor, precum și cele temporare, subliniază cele mai semnificative aspecte specifice județului Tulcea, în special, și Dobrogei, în general. Ele pot fi vizitate în compania unui ghid specializat pentru categoria de vârstă, educația și naționalitatea vizitatorilor.

Componenta cercetare oferă ICEM capacitatea de a oferi material informativ cu caracter științific sau de popularizare atât solicitanților din sectorul public, cât și acelora din mediul privat.
Publicațiile sale periodice, monografiile, materialele cu caracter promoțional sunt căile de a oferi produsele activității sale atât comunității științifice, cât și publicului larg.

Pentru publicul angrenat în diverse etape ale instruirii, ICEM oferă pachete de servicii complexe constând în vizite și lecții tematice, vizionări de filme documentare, concursuri pe teme din aria curriculara, precum și evenimente organizate cu prilejul unor date importante pentru istoria locală și națională sau care evidențiază direcțiile actuale în conservarea și protecția mediului și a patrimoniului cultural în general.

Prin intermediul experților săi, ICEM Tulcea poate furniza solicitanților rapoarte de expertiză pentru diverse bunuri culturale.
Sala de conferințe, complet echipată, din cadrul Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este la dispoziția solicitanților pentru organizarea de întruniri, conferințe de presă, simpozioane și colocvii.