Toate postările de către admin icemtlsite

Anunt concurs Consilier I CRU

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTUĂ: Compartiment Resurse Umane.
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Anunt anulare concurs

Post vacant de Cercetător ştiinţific

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului nr. 32, organizează, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare coroborat cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr.80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar si a O.U.G. 34/2023 privind unele masuri fiscal­ bugetare, prorogarea unor termene; precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător ştiinţific (studii superioare, perioadă nedeterminată) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie – Biroul de Arheologie Preventivă.

Citeste detalii

Anulare concurs

Anunt concursuri

By Cariera | Nu are comentarii

Rezultat final conservator IAInstitutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G.nr. 34/2023,după cum urmează:

DENUMIRE POST : Conservator I A

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

DENUMIRE POST: Muzeograf II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare MUZEOGRAF II

Rezultat proba scrisa MUZEOGRAF II

Rezultat final MUZEOGRAF II

Rezultate selectie dosare Conservator

Rezultat proba scrisa CONSERVATOR IA

Rezultat proba interviu Conservator IA

Rezultat final conservator IA

 

Anunt post vacant Consilier Juridic I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului. nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Consilier Juridic I

NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Juridic.

DURATA TlMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Anunt anulare concurs consilier juridic I

ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a unor funcţii contractuale vacante

By Anunțuri, Cariera | Nu are comentarii

In temeiul prevederilor art. 506 coroborate cu art. 551 (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 32 din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, INSTITUTUL DE CERCETARI ECO MUZEALE GAVRILA SIMION TULCEA anunţă ocuparea următoarelor funcţii contractuale de executie vacante, prin transfer la cerere:

In cadrul Compartimentului Resurse Umane: – 1 post de executie de Consilier I;

In cadrul Serviciului Financiar Contabil Administrativ, Achiziţii Publice: – 1 post de execuţie de Muncitor I (studii medii) cu atributii de fochist;

Citeste detalii

Continuare proceduri desfasurare concursuri

By Anunțuri, Cariera | Nu are comentarii

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.34/12.05.2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.415/15.05.2023, potrivit art.IV, alin.(2) si alin.(6) , se continua procedura de desfasurare a concursurilor în temeiul H.G. nr. 1366 din 28.10.2022

Citeste detalii

Anunt concurs Inspector de specialitate

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, numărul 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: DENUMIRE POST : INSPECTOR DE SPECIALITATE I NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Biroul Patrimoniu -Documentare DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie

Rezultat proba scrisa

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL