biblioteca-carti

Biblioteca

Biblioteca curentă numără peste 50.000 de volume, precum și numeroase colecții de periodice romanești și publicații externe.

Baza noastră de date poate fi accesată online urmând linkul:

http://85.186.25.43/opac/advancedsearch

Fondul de carte veche cuprinde cârti și periodice, respectiv 2.042 de tipărituri și cca. 200 titluri de seriale romanești și străine, în colecții periodice mai mult sau mai puțin complete. Colecțiile speciale s-au constituit dintr-un fond de preluări de la Biblioteca Academiei Romane (1978), din donații importante și achiziții valoroase fie de la anticariate, fie de la persoane particulare.

În cadrul colecțiilor, multe exemplare se impun atenției ca valori de patrimoniu.

 

Având în vedere tipologia specifica pe care o impune un fond de carte veche și rara, Institutul deține:

  • un incunabul. Unicul incunabul din colecția tulceana și singurul exemplar din tara este o istorie universala a Papei Pius al II-lea (1458-1464), pe numele sau laic Enea Silvio Piccolomini, care cuprinde descrierea tarilor menționate în lucrarea imprimata la 1477.
  • colecția de manuscrise cuprinde: cârti manuscrise ale unei singure opere, miscelanee, manuscrise de autor, corespondenta, alte documente. Dintre autori amintim pe Titu Maiorescu, Alexandru A.C.Sturdza, Victor Eftimiu, Serban Cioculescu, ale căror manuscrise-autografe dau valoare acestei colecții.
  • carte românească veche (1643 – 1830). Printre cele mai vechi tipărituri ale romanilor, cu circulație în spațiul nord-dobrogean, menționam din colecția noastră: Carte românească de învățătură (Iași, 1643); Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652);
  • carte străină rara (1554 – 1750). Cuprinde ediții în limbile latina, greaca, germana, italiana, rare prin însăși vechimea lor și celebritatea tipografilor editori: Froben, Bernard, Elsevier.
  • carte românească moderna (1831 – 1918). Colecția cu peste 1.000 de titluri cuprinde traduceri din autori străini și lucrări scrise de autori romani tipărite în țară și străinătate.
  • ediții prime, ex-librisuri și cârti cu dedicații-autografe
  • colecția de periodice romanești și străine. Cuprinde serii de ziare și reviste din diverse domenii, calendare și almanahuri din secolul al XIX-lea, expresii ale culturii romanești și europene: Albina românească (Iași), Calendarul Ghimpelui (București), Calendar istoric și literar (București), Almanah de învățătură și de petrecere (București), Monitorul oastei (Iași), Revista Carpaților (București), Revue des Langues Romanes (Montpellier-Paris) s.a.