Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării

Taxă  vizitare  expoziția de bază :

  • 25 lei/adult; 15 lei/pensionar; 7  lei/ preșcolar, elev, student

Taxă ghidaj în limba română: 100 lei/grup

Taxă ghidaj în limbă străină: 200 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare profesionistă: 500 lei/oră

Taxă parteneriat educațional (2 activități): 10 lei/elev/preșcolar

Taxă vizitare expoziție -abonament anual pentru familii: 350 lei/an


Muzeul de Istorie și Arheologie

Taxă  vizitare  expoziția de bază : 10 lei/adult ; 5 lei/preșcolar, elev, student,pensionar

Taxă ghidaj  în limba română: 40 lei/grup

Taxă ghidaj în limbă străină: 40 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare profesionistă: 500 lei/oră

Taxă ateliere de creație pentru vacanță: 15 lei/zi/copil

Taxă parteneriat educațional, atelier de creație: 10 lei/elev/activitate

Taxă parteneriat educațional, activitate didactică: 3 lei/elev/activitate

Taxă atelier olărit: 12 lei/elev

Muzeul de Artă

Taxă  vizitare  expoziția de bază : 10 lei/adult; 5 lei/preșcolar, elev, student, pensionar
Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă și Casa Avramide: 15 lei/adult; 7 lei/preșcolar, elev, student, pensionar
Taxă ghidaj  în limba română: 50 lei/grup
Taxă ghidaj în limbă străină: 100 lei/grup
Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră
Taxă filmare  profesionistă: 500 lei/oră

Casa Avramide

Taxă  vizitare  expoziția de bază : 10 lei/adult; 5 lei/preșcolar, elev, student, pensionar

Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă și Casa Avramide: 15 lei/adult; 7 lei/preșcolar, elev, student, pensionar

Taxă ghidaj  în limba română: 50 lei/grup

Taxă ghidaj în limbă străină: 100 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare  profesionistă: 500 lei/oră

Taxă eveniment stare civilă: 500 lei/eveniment

Muzeul de Etnografie și Artă Populară

Taxă  vizitare  expoziția de bază : 10 lei/adult; 5 lei/preșcolar, elev, student, pensionar

Taxă ghidaj  în limba română: 50 lei/grup

Taxă ghidaj în limbă străină: 100 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare  profesionistă: 500 lei/oră

 

Monumentul Paleocreștin Niculițel

Taxă  vizitare  expoziție: 10 lei/adult; 5 lei/pensionar, preșcolar, elev, student

Taxă ghidaj limba română: 50 lei/grup

Taxă ghidaj limbă străină: 100 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare profesionistă: 500 lei/oră

 

Muzeul Farul Vechi Sulina

Începând cu 14 mai 2019, Muzeul ”Farul Vechi” Sulina va fi închis timp de 36 de luni din motive obiective impuse de derularea proiectului  „Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, județul Tulceaˮ, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de  investiții 5.1. – Conservarea protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Taxă vizitare expoziție: 10 lei/adult; 5 lei/preșcolar, elev, student, pensionar

Taxă ghidaj limba română: 50 lei/grup

Taxă ghidaj limbă străină: 100 lei/grup

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare profesionistă: 500 lei oră

Gospodăria țărănească conservată în situl Enisala

Taxă  vizitare  expoziție : 6 lei/adult; 3 lei/pensionar, preșcolar, elev, student

Taxă unică de vizitare Gospodăria țărănească conservată ”in situ” și Cetatea Medievală Enisala:

  • 12 lei/adult; 6 lei/pensionar, preșcolar, elev, student

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/aparat

Taxă filmare profesionistă: 500 lei/aparat

Cetatea Medievală Enisala

Taxă  vizitare  expoziție : 10 lei/adult; 5 lei/pensionar, preșcolar, elev, student

Taxă unică de vizitare Gospodăria țărănească conservată ”in situ” și Cetatea Medievală Enisala:

  • 12 lei/adult; 6 lei/pensionar, preșcolar, elev, student

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare  profesionistă: 500 lei/oră

CETATEA HALMYRIS

Taxă vizitare 6 lei/adult
3 lei/preșcolar, elev, student cursuri zi, pensionar
Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră
Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră

Alte case memoriale, situri arheologice și etnografice

Taxă vizitare 6 lei/adult
3 lei/preșcolar, elev, student cursuri zi, pensionar
Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră
Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră

MUZEUL DE ARTĂ ORIENTALĂ CASA PANAGHIA – BABADAG

Taxă vizitare: 10 lei/adult; 5 lei/preșcolar, elev, student, pensionar

Taxă fotografiere profesionistă: 100 lei/oră

Taxă filmare profesionistă: 500 lei/oră

DESCARCĂ TAXELE ȘI TARIFELE PENTRU VIZITE ȘI SERVICII SUPLIMENTARE – ICEM 2023

DESCARCĂ TAXELE ȘI TARIFELE PENTRU VIZITE ȘI SERVICII SUPLIMENTARE 2021

DESCARCĂ TAXELE ȘI TARIFELE PENTRU VIZITE ȘI SERVICII SUPLIMENTARE 2022