Compartimentul Relații Publice

Responsabil Relații publice: Popa Maria Cătălina
Str. 14 Noiembrie, nr. 1, Cod Poștal: 820009, Tulcea
0768275324
E-mail: relatiipublice@icemtl.ro

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din Romania la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru mai multe detalii consultati:
Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public;
Hotărârea Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind  liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002

SOLICITARE INFORMAȚII

Pentru a solicita informații de interes public (conform Legii 544/2001) cu privire la activitatea ICEM Tulcea, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți prin poștă la adresa: ICEM Tulcea, Compartimentul Relații Publice, str. 14 Noiembrie, nr. 1, 820009-Tulcea
sau prin poșta electronică la adresa de email: relatiipublice@icemtl.ro

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă, conform legii.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
Model – Solicitare informatii de interes public (docx)Cerere solicitare informatii de interes public (.pdf)
Reclamatie administrativa 1
Reclamatie administrativa 2

Lista informațiilor de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pot fi obținute la sediul instituției din str. Progresului, nr.32, Tulcea – 820009, sau prin solicitarea acestora în scris sau prin e-mail.

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ICEM Tulcea:
Organigrama si stat functii 28 feb 2023, Stat de funcții la 29.02.2024, Regulament de organizare si functionare, COD DE CONDUITĂ 2021 decembrie, Regulamentul intern al ICEM Tulcea

Decizia nr. 188/19.03.1993 a Consiliului Județean Tulcea, HOTĂRÂRE Nr. 863/2015 din 14 octombrie 2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrila Simion” Tulcea

DATE DESCHISE

Licenţa Creative CommonsAceste informatii sunt puse la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional .

 

Informații financiare

Buget de venituri și cheltuieli:

Buget de venituri și cheltuieli pe titluri de cheltuieli 2024

uget de venituri și cheltuieli  2024

Buget venituri și cheltuieli 2023 rectificat

Buget venituri si cheltuieli 2023

Buget rectificat 30.09.2022

Buget venituri si cheltuieli 2022

Buget venituri si cheltuieli 2022 pe sectiuni

Bilanț:

BILANȚ  31.12.2023

Bilant 30 iunie 2023

Bilant 31 dec 2022

Bilant 30.09.2022

Bilant 30.06.2022

Execuție bugetară:

CONT DE EXECUȚIE VENITURI PROPRII – CHELTUIELI LA 31.12.2023

CONT DE EXECUȚIE – VENITURI LA 31.12.2023

CONT DE EXECUȚIE – CHELTUIELI LA 31.12.2023

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.12.2023

Contul de execuție – activități finanțate integral din venituri proprii – venituri 30 iunie 2023

Contul de execuție – activități finanțate integral din venituri proprii – cheltuieli 30 iunie 2023

Contul de execuție – cheltuieli 30 iunie 2023

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – venituri 31.12.2022

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – cheltuieli 31.12.2022

Contul de executie – cheltuieli 31.12.2022

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – venituri 30.09.2022

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – cheltuieli 30.09.2022

Contul de executie – cheltuieli 30.09.2022

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – venituri 30.06.2022

Contul de executie – activitati finantate integral din venituri proprii – cheltuieli 30.06.2022

Cont executie – cheltuieli 30.06.2022

 

Programe, strategii, rapoarte, studii:

Raport activitate ICEM 2023 – Plan de activitate 2024

Raport activitate 2022 – Plan de activitate 2023

Raport activitate 2021 – Plan activitati 2022

Raport activitate 2020 – Plan de activitate 2021

Raport activitate 2019- Plan de activități 2020

Raport Activitate_2018_Plan activitati_2019

Achiziții

Planul anual de achiziții publice estimat pentru anul 2024

Planul anual de achiziții publice  realizat 2023

Lista contractelor cu valoare mai mare de 24.000 lei, fără TVA, pentru anul 2023

Centralizatoare achiziții publice pentru anul 2023

Planul anual de achizitii publice 2023 (docx)

CENTRALIZATOR achizitii publice decembrie 2022(xlsx)

Lista contractelor cu valoare mai mare de 24.000 lei fara TVA – 2022 (docx)

Centralizator achizitii publice la 31.12. 2021 (pdf)

Centralizator achiziții publice la 31.12.2021 (xlsx)

Centralizator achiziții publice la 31.12.2020 (xlsx)

Centralizator achizitii publice la 30.06.2020 (pdf)

Program anual de achizitii publice 2020 actualizat (pdf)

Centralizator achiziții publice la 31.03.2020 (pdf)

PLANUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE – 2020(pdf)

Date statistice

Situația nr. de vizitatori 2024 și dinamica nr. de vizitatori 2012-2024 (xlsx)

Situația nr. de vizitatori 2024(docx)

Situația nr de vizitatori pe secții muzeale 2022 si dinamica nr. de vizitatori ai ICEM în perioada 2012 – 2022 (xlsx)

Situatia numărului de vizitatori pe sectii muzeale 2021 și dinamica numărului total de vizitatori ICEM în perioada  2012 – 2021(xlsx)

Situația numărului de vizitatori pe secții muzeale 2020 si dinamica numărului de vizitatori ai ICEM în perioada 2012-2020(xlsx)

 

Documentele de interes public:

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse și/sau gestionate de către compartimentele din cadrul ICEM Tulcea sunt prevăzute în Regulament de organizare și funcționare  2020