iulie 2019

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE PICTURĂ ”ALEXANDRU CIUCURENCU”

By Evenimente | Nu are comentarii

În perioada 6 septembrie – 10 octombrie 2019, la Muzeul de Artă Tulcea din str. Grigore Antipa, nr.2,  se va desfășura BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE PICTURĂ ”ALEXANDRU CIUCURENCU”, la organizarea căruia participă următorii parteneri:Consiliul Județean Tulcea, Liceul de Arte ”George Georgescu” Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Tulcea.

 

Ce spun organizatorii:

”Expoziția – concurs este organizată în cadrul proiectului ”EXPOZIȚIA DE ARTE PLASTICE – 2019” , PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA  

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 Organizatori: Consiliul Județean Tulcea, Liceul de Arte ”George Georgescu” Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea

Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Tulcea, 

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Participanții:

 Pot participa toți artiștii care sunt membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și absolvenții/studenții instituțiilor de artă din țară.

 1. Lucrările:

◦ Se admit lucrări realizate în ultimii doi ani.

◦ Fiecare artist poate participa cu maxim două lucrări având dimensiunea minimă de 50×50 cm și maximă 100×100 cm (în situația în care vor fi mulți participanți înscriși, organizatorii își rezervă dreptul de a expune o singură lucrare care va fi selectată de comisia de concurs).

◦ Nu vor fi admise lucrări realizate în tehnici digitale ca printuri 2D sau 3D, fotografii. Se acceptă doar lucrări de pictură.

◦ Lucrările se transmit, în perioada 18 iulie – 31 august 2019, doar prin curier rapid (exclus servicii poștale clasice) la adresa ”MUZEUL DE ARTĂ TULCEA, STR. GRIGORE ANTIPA, NR. 2, 820009, TULCEA”. Plicul/coletul va purta mențiunea ”PENTRU BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE PICTURĂ ALEXANDRU CIUCURENCU”. Lucrările trebuie să fie bine împachetate și să ajungă în stare bună, gata de expunere. Obiectele apreciate de către specialiștii Muzeului de Artă Tulcea ca fiind în stare necorespunzătoare pentru expunere după despachetare, nu vor fi expuse.

◦ Este necesar ca lucrările să fie prevăzute cu sisteme de montare corespunzătoare. Lucrările care necesită agățarea pe perete, neprevăzute cu sistem de prindere corespunzător: două agățători plasate lateral, nu vor fi expuse.

◦ Pentru lucrările înrămate cu protecție, sticlă sau geam, se recomandă folosirea plexiglass.

◦ Fiecare colet va conține o prezentare succintă a autorului (maxim ½ A4) și datele specifice legate de lucrarea/lucrările expusă/e. 

 1. Gestiune:

◦ Participantul este de acord și consimte că ICEM Tulcea are dreptul de a folosi, publica, distribui, copia, reproduce și a afișa imagini ale lucrărilor incluzând materiale imprimate și pe internet, în scop promoțional și de marketing. Se va edita un catalog care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziție și care va fi lansat cu ocazia finisajului evenimentului (11 octombrie 2019).

◦ Având în vedere prevederile Regulamentului European privind protecţia datelor personale, intrat în vigoare la 25 mai 2018, ICEM Tulcea vă solicită acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata raporturilor de colaborare.

◦ Participantul este exclusiv responsabil pentru transportul obiectelor, la și de la Muzeul de Artă Tulcea. ICEM Tulcea și angajații săi nu sunt responsabili pentru eventualele deteriorări ale obiectelor care ar putea rezulta din împachetarea necorespunzătoare: incluzând, dar nelimitat la, vătămare cauzată de rulare și/sau de întindere a obiectelor.

◦ Transportul lucrărilor, atât la venire, cât și la plecare, se va face pe cheltuiala participantului, numai prin serviciile de curierat rapid. Transmiterea clasică, prin POȘTA ROMÂNĂ a lucrărilor nu se acceptă.

◦ Participanţii îşi pot ridica lucrările numai după închiderea expoziţiei şi, obligatoriu, până la data de 27.01.2020, dată după care organizatorii sunt absolviţi de orice obligaţie în legatură cu depozitarea şi protecţia lucrărilor trimise.

◦ Lucrarile premiate vor rămâne în cadrul ICEM Tulcea drept donaţie. 

 1. Juriul:

◦ Va fi alcătuit din critici de artă, artiști plastici; componența nominală va fi comunicată ulterior.

 1. Premiile:

◦ Se vor acorda 3 premii (I, II și III) la care se adaugă 3 mențiuni.

◦ Valoarea premiilor este următoarea: Premiul 1 – 2.000 lei, Premiul 2 – 1.500 lei, Premiul 3 – 1.000 lei, 3 mențiuni – 500 lei fiecare (1500 lei) 

 1. Etape.

◦ Preselecția

▪ În intervalul 18 iulie – 31 august 2019 sunt așteptate lucrările participanților, alături de formularul de înscriere prin curier rapid la adresa: Muzeul de Artă Tulcea, Str. Grigore Antipa, Nr. 2, Cod poștal 820009

▪ În funcție de numărul lucrărilor participante, comisia de concurs va selecta, pentru fiecare artist în parte, una, două sau nicio lucrare, decizia comisiei fiind evidențiată printr-un proces verbal de preselecție care va fi transmis tuturor participanților. 

◦ Expoziția

▪ Va avea loc la Muzeul de Artă Tulcea, Str. Progresului, Nr. 32, Cod poștal 820009 în intervalul 6 septembrie – 11 octombrie 2019

◦ Selecția:

▪ În intervalul 6 septembrie – 10 octombrie 2019, juriul selectează lucrările premiate.

◦ Vernisajul expoziției:

▪ În data de 10 octombrie 2019 se face premierea și totodată va fi lansat catalogul expoziției.”

ICEM Tulcea – partener în proiectul ”TULCEA, ESENȚA DIVERSITĂȚII”

By Evenimente | Nu are comentarii

”În perioada 15 iulie- 16 noiembrie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) implementează proiectul “Tulcea, esenţa diversităţii”, cu sprijinul financiar al UAT municipiul Tulcea.

Pornind de la obiectivul general – menţinerea şi promovarea diversităţii etnice , lingvistice şi culturale a municipiului Tulcea, calendarul proiectului va include pentru început o serie de 7 evenimente,  desfăşurate zilnic, în perioada 21-27 iulie 2019, în intervalul orar 17.30-19.00, la Casa Avramide, la care  au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai etniilor tulcene , ai autorităţilor locale şi persoane resursă în domeniul etnografiei.

Cele 7 evenimente au un caracter complex, incluzând: testimoniale şi evocări, prezentări de meşteşuguri tradiţionale, intervenţii de specialitate în domeniul etnografic, lansări de carte şi momente artistice.

Informaţiile ce vor fi colectate în cadrul acestor întâlniri vor fi valorificate prin realizarea unei broşuri multilingve- “Tulcea, esenţa diversităţii”, ce va fi lansată public pe data de 16 noiembrie, când este sărbătorită Ziua Internaţională a Toleranţei.

Broşura va fi realizată în condiţii grafice deosebite, în 500 de exemplare şi va fi distribuită gratuit.

Principalul partener al proiectului este Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” din Tulcea, care va asigura spaţiul necesar pentru desfăşurarea celor 7 întâlniri, sprijin la amenajarea unei mini-expoziţii cu obiecte tradiţionale şi prezenţa zilnică la evenimente a unui specialist etnograf, ce va prezenta date despre fiecare dintre etniile implicate în proiect.

Parteneriatul extins al proiectului include, de asemenea, : Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa, Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”,  Asociaţia ALTONA din Cerna, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România- filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România- filiala Tulcea, Comunitatea Evreiască Tulcea, Uniunea Elenă din România-filialele Tulcea şi Sulina, Uniunea Democrată Turcă din România- filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România- organizaţia locală Tulcea, Partida Romilor PRO EUROPA –filiala Tulcea, Comunitatea Armână din România- filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Italiană Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 9192 lei, din care 7660 lei reprezintă contribuţia UAT municipiul Tulcea şi 1532 lei contribuţia Centrului EU divers.

 

Programul celor 7 evenimente, ce poate suferi în perioada următoare mici modificări,datorate unor situaţii obiective, este, la acest moment, următorul :

 

Duminică, 21 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Solomon Faimblat (comunitatea evreiască)
 • testimonial d-na Reian Adilşah (comunitatea tătară )
 • Formă şi culoare în arta populară tătară” –  meşter popular Nedin Geambai
 • intervenţie d-na Seher Korucu – director Yunus Emre Enstitüsü Constanța
 • demonstraţie ebru (pictură pe apă)- d-na Aimer Bolat ,instructor de artă Yunus Emre Enstitüsü Constanța

 

Luni, 22 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Gabriel Stoica (comunitatea romă ),
 • testimonial ing. Salvatore Vals (comunitatea italiană)
 • Autentic în dansul şi portul popular dunărean” – prezentare prof.Ştefan Coman
 • Testimonial d-na Andreia Tanur (comunitatea meglenă Cerna)

 

Marţi, 23 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial d-na Bianca Folescu (comunitatea bulgară Vişina)
 • testimonial d-na Viorica Donciu (comunitatea bulgară Ceamurlia de Jos)
 • lansare de carte- „Sipetul cu îngeri” ,autor Catia Maxim (comunitatea aromână)

 

Miercuri, 24 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial dl. Dumitru Cernencu (comunitatea ucraineană)
 • Recital de poezie – “Katerina”, autor Taras Şevcenko
 • Valorificări actuale ale motivelor tradiţionale ucrainene ”- prezentare comunitatea ucraineană

 

Joi, 25 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Natalia Neumann (comunitatea ruşilor-lipoveni)
 • intervenţii reprezentanţi ai conducerii Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România
 • Tradiţii şi obiceiuri ale ruşilor lipoveni” – scurt metraj

 

Vineri, 26 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial ing. Richard Wagner (comunitatea germană)
 • Broderia de Marash – tradiţie şi pagină de istorie”- prezentare Ana Lazăr (Asociaţia Centrul European pentru Diversitate)
 • lansare de carte – “300 de bancuri cu Radio Erevan”, autor Arsen Arzumanyan

 

Sâmbătă, 27 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial/intervenţie dr. Victor Henrich Baumann
 • testimonial prof. Mihai Milton Popovici (comunitatea elenă Tulcea)
 • testimonial d-na Ecaterina Gheorghe- Dracopulo (comunitatea elenă Sulina)
 • testimonial d-na Sinica Ciobanu (comunitatea elenă Izvoarele)”

 

ICEM Tulcea – partener în proiectul ”TULCEA, ESENȚA DIVERSITĂȚII”

By homeslide | Nu are comentarii

”În perioada 15 iulie- 16 noiembrie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) implementează proiectul “Tulcea, esenţa diversităţii”, cu sprijinul financiar al UAT municipiul Tulcea.

Pornind de la obiectivul general – menţinerea şi promovarea diversităţii etnice , lingvistice şi culturale a municipiului Tulcea, calendarul proiectului va include pentru început o serie de 7 evenimente,  desfăşurate zilnic, în perioada 21-27 iulie 2019, în intervalul orar 17.30-19.00, la Casa Avramide, la care  au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai etniilor tulcene , ai autorităţilor locale şi persoane resursă în domeniul etnografiei.

Cele 7 evenimente au un caracter complex, incluzând: testimoniale şi evocări, prezentări de meşteşuguri tradiţionale, intervenţii de specialitate în domeniul etnografic, lansări de carte şi momente artistice.

Informaţiile ce vor fi colectate în cadrul acestor întâlniri vor fi valorificate prin realizarea unei broşuri multilingve- “Tulcea, esenţa diversităţii”, ce va fi lansată public pe data de 16 noiembrie, când este sărbătorită Ziua Internaţională a Toleranţei.

Broşura va fi realizată în condiţii grafice deosebite, în 500 de exemplare şi va fi distribuită gratuit.

Principalul partener al proiectului este Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” din Tulcea, care va asigura spaţiul necesar pentru desfăşurarea celor 7 întâlniri, sprijin la amenajarea unei mini-expoziţii cu obiecte tradiţionale şi prezenţa zilnică la evenimente a unui specialist etnograf, ce va prezenta date despre fiecare dintre etniile implicate în proiect.

Parteneriatul extins al proiectului include, de asemenea, : Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa, Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”,  Asociaţia ALTONA din Cerna, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România- filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România- filiala Tulcea, Comunitatea Evreiască Tulcea, Uniunea Elenă din România-filialele Tulcea şi Sulina, Uniunea Democrată Turcă din România- filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România- organizaţia locală Tulcea, Partida Romilor PRO EUROPA –filiala Tulcea, Comunitatea Armână din România- filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Italiană Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 9192 lei, din care 7660 lei reprezintă contribuţia UAT municipiul Tulcea şi 1532 lei contribuţia Centrului EU divers.

 

Programul celor 7 evenimente, ce poate suferi în perioada următoare mici modificări,datorate unor situaţii obiective, este, la acest moment, următorul :

 

Duminică, 21 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Solomon Faimblat (comunitatea evreiască)
 • testimonial d-na Reian Adilşah (comunitatea tătară )
 • Formă şi culoare în arta populară tătară” –  meşter popular Nedin Geambai
 • intervenţie d-na Seher Korucu – director Yunus Emre Enstitüsü Constanța
 • demonstraţie ebru (pictură pe apă)- d-na Aimer Bolat ,instructor de artă Yunus Emre Enstitüsü Constanța

 

Luni, 22 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Gabriel Stoica (comunitatea romă ),
 • testimonial ing. Salvatore Vals (comunitatea italiană)
 • Autentic în dansul şi portul popular dunărean” – prezentare prof.Ştefan Coman
 • Testimonial d-na Andreia Tanur (comunitatea meglenă Cerna)

 

Marţi, 23 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial d-na Bianca Folescu (comunitatea bulgară Vişina)
 • testimonial d-na Viorica Donciu (comunitatea bulgară Ceamurlia de Jos)
 • lansare de carte- „Sipetul cu îngeri” ,autor Catia Maxim (comunitatea aromână)

 

Miercuri, 24 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial dl. Dumitru Cernencu (comunitatea ucraineană)
 • Recital de poezie – “Katerina”, autor Taras Şevcenko
 • „ Valorificări actuale ale motivelor tradiţionale ucrainene ”- prezentare comunitatea ucraineană

 

Joi, 25 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Natalia Neumann (comunitatea ruşilor-lipoveni)
 • intervenţii reprezentanţi ai conducerii Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România
 • Tradiţii şi obiceiuri ale ruşilor lipoveni” – scurt metraj

 

Vineri, 26 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial ing. Richard Wagner (comunitatea germană)
 • Broderia de Marash – tradiţie şi pagină de istorie”- prezentare Ana Lazăr (Asociaţia Centrul European pentru Diversitate)
 • lansare de carte – “300 de bancuri cu Radio Erevan”, autor Arsen Arzumanyan

 

Sâmbătă, 27 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial/intervenţie dr. Victor Henrich Baumann
 • testimonial prof. Mihai Milton Popovici (comunitatea elenă Tulcea)
 • testimonial d-na Ecaterina Gheorghe- Dracopulo (comunitatea elenă Sulina)
 • testimonial d-na Sinica Ciobanu (comunitatea elenă Izvoarele)”

Lucrarea LUNII IULIE 2019 la Muzeul de Artă

By Evenimente | Nu are comentarii

 În luna IULIE 2019, la Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa, nr.2 publicul este invitat să aprecieze lucrarea lui Sava HENȚIA (1848 – 1904), „Portret de copil”, piesă aparținând colecției de pictură modernă şi contemporană.

Lucrarea a fost restaurată în anul 2018, în cadrul proiectului ”Adoptă o pictură!” , prin contribuția doamnei Simona Sofia Duicu.

””Pictorul este un filozof, dar filozofia sa este pictura.”

Renato Guttuso

Sava Henția a văzut lumina zilei pe 1 februarie 1848, la  Sebeşel, județul Alba. După absolvirea școlii primare în 1862, se stabilește la București, fiind adus aici de unchiul său dinspre mamă, fotograful Zaharia Dănciulescu.

Anul 1863 a fost unul sumbru pentru tânărul pictor, Sava Henția. În acest an viața lui s-a schimbat radical, marcându-i întreaga existență. În acest an, artistul aflat la început de drum s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și, din cauza tratamentului cu chinină,a rămas surd pe viață. Din cauza acestei întâmplări nefaste, la școală, tânărul artist era scutit de multe alte materii, în afara celor de specialitate, având această scutire din partea administrației școlii, datorită talentului său absolut remarcabil.

În perioada în care a studiat la București, tânărul Sava a fost elevul lui Theodor Aman, pictorul, graficianul, pedagogul și academicianul român, care este considerat primul artist modern în adevăratul sens al cuvântului.

După adâncirea în tainele misterioase ale picturii la București,  artistul obține o bursă de studii la Paris, unde s-a înscris la „Académie des Beaux-Arts”, devenind elevul pictorului Alexandre Cabanel. La terminarea studiilor, tânărul plin de aspirații revine la București, unde este numit în 1873 profesor de desen și caligrafie la Azilul de Orfane „Elena Doamna”.

Participând la Războiul de Independenţă (1877-1878), fiind martor ocular al acelor scene sângeroase, artistul pictează numeroase scene de campanie, fiind considerat un adevărat reporter de război. Perioada Războiului de Independență i-a marcat cariera artistică, definitivându-i stilul ce a lăsat amprente semnificative pe manuscrisele istorice ale picturii românești.

Urmându-și vocația, Sava Henția a dăruit și altor discipoli din harul său artistic, fiind primul profesor al pictoriţei Ottilia Michail Oteteleşanu (între 1899 și 1903). Fiind și un împătimit al picturii murale, Sava Henția i-a parte între anii 1901-1902 la lucrările de restaurare din Mănăstirea de la Brebu, participând la refacerea picturii altarului. De asemenea, în interiorul bisericii ortodoxe de zid a cimitirului (sec. XVIII) din municipiul  Sebeș există lucrări ale lui Sava Henția. Și în pronaosul Mănăstirii Cernica se găsesc portretele ctitorilor acestei biserici, operă a pictorului.

Moștenirea sa artistică cuprinde peste 500 lucrări, atât compoziții mitologic – alegorizante, opere de inspirație mitologică și istorică, portrete, scene de război, vânătoare, natură statică și pictură murală.”

 

Sursa: https://www.edusoft.ro/sava-hentia-pictor-al-independentei-si-filosof-al-picturii/

Proiectul PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS V

By Evenimente | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și partenerii săi vă invită în Parcul „Monumentul Independenței” unde se derulează

Proiectul PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS V,

finanțat de UAT MUNICIPIUL TULCEA și co-finanțat de ICEM Tulcea.

Ce spun organizatorii:

”Proiectul se află la a V-a ediție și a fost propus în cadrul Programului Parteneriate al Primăriei Municipiului Tulcea urmărind dezvoltarea sectorului educației și activităților culturale în parteneriat cu instituțiile de cercetare-dezvoltare și în acord cu politica UE, în intervalul 2014-2020.

Principalul obiectiv al acestui proiect constă în realizarea unui parc arheologic în situl AEGYSSUS. Astfel, vor fi valorificate din punct de vedere științific și turistic structurile antice cercetate în perioada 1971-1998.

AEGYSSUS este unul dintre cele mai importante orașe romane de la Dunărea Inferioară, aici fiind descoperită și cea mai timpurie inscripție romană din Dobrogea datată în timpul domniei împăratului Titus, între anii 80-81 p.Chr. Începuturile așezării datează din secolele IV-III a.Chr. și sunt dovedite prin ceramica getică și elenistică descoperită aici. Ulterior, în perioada romană, orașul va beneficia de așezarea geo-strategică deosebită și va cunoaște o prosperitate remarcabilă până la începutul secolului VII p.Chr. când incursiunile avaro-slave vor conduce la prăbușirea administrației romane în provincia Scythia. Reluarea locuirii pe ruinele anticului AEGYSSUS se produce în contextul revenirii Imperiului Bizantin la Gurile Dunării, la sfârșitul secolului X și va dura, cu unele întreruperi, pe parcursul secolelor următoare.

Principala activitate desfășurată în cadrul proiectului o constituie cercetarea arheologică pe situl AEGYSSUS, în parteneriat cu unitățile de învățământ din județul Tulcea și persoanele implicate în activitățile de voluntariat, în perioada iulie-septembrie 2019.

Pe parcursul cercetărilor arheologice vor avea loc următoarele activități adiacente proiectului:
 o serie de lecții tematice prin care se prezintă elevilor din unitățile de învățământ din Municipiul Tulcea metodele de cercetare arheologică;
 organizarea unor vizite ghidate pentru turiști, prin care colectivul de cercetare va prezenta principalele descoperiri din situl arheologic.

În acest demers, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea colaborează cu Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași și Universitatea Ludwig-Maximilian, München (Germania).”