Uncategorized

ICEM Tulcea: Proiectul ”Glasul străzilor – susur de izvoare” la final

By Uncategorized | Nu are comentarii

Vineri, 24 noiembrie 2017, ora 14.00, la Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa, nr. 2 va avea loc evenimentul marcând încheierea proiectului ”Glasul străzilor – susur de izvoare”, implementat în perioada 23 mai – 29 noiembrie 2017 de ONG CELISEA în parteneriat cu ICEM Tulcea și Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea. Proiectul a fost cofinanțat de UAT Municipiul Tulcea în sesiunea de finanțări 2017.                                      

Ce spun organizatorii:

” Scopul realizării acestui proiect a fost acela de a reconstitui prin imagini străzile din Tulcea de altădată, în oglindă cu imaginile străzilor din prezent, punctând pentru fiecare stradă reconstituită repere urbanistice constând în clădirile importante – monumente istorice conservate până azi, monumente ce fac parte din patrimoniul cultural național, monumente cu un trecut istoric deosebit și o vechime de peste 100 ani, monumente ce trebuie protejate, conservate dar și promovate generațiilor de acum și viitoare.  

Ideea derulării unui asemenea proiect a venit din necesitatea de a atrage tineretul tulcean (elevi de gimnaziu și liceu) în a cunoaște și redescoperi povești din trecut, consolidând astfel cunoașterea istoriei meleagurilor natale. Dorim, de asemenea, să trezim melancolia și regretul față de edificiile istorice dispărute, cât și față de evoluția celor care încă mai există azi (unele dintre ele fiind în stare bună, altele, însă, într-o stare deplorabilă, pe cale de a dispărea).

Prin implicarea tinerilor în proiect prin activităţi extracurriculare am reușit să evidențiem importanța aportului propriu și a voluntariatului în comunitate pentru promovarea valorilor istoriei și tradiției locale și creşterea gradului de consum a culturii scrise.

Iar rezultatul final este un frumos album de fotografii, și informații, prin care am reușit recuperarea unei părți din istoria culturală și urbanistică a orașului Tulcea.

La evenimentul din 24 noiembrie vom face și lansarea albumului ”Glasul străzilor tulcene”, realizat în cadrul proiectului.” 

(Carmen Simionescu – coordonator proiect)

PROIECTE ASOCIATE TEMEI DE CERCETARE FINANȚATE PRIN PROGRAME NAȚIONALE SAU EUROPENE 2017

By Uncategorized | Nu are comentarii
  1. 1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente. proiect finanțat de Ministére des Affaires étrangères et du Développement international Franța. Membri echipă de proiect Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea: Cristian Micu (co-responsabil), Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Proiectul are ca obiectiv general studiul schimbărilor de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima parte a Holocenului (intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului neolitizării și debutul antichității). În acest context, o atenție deosebită este acordată cunoașterii impactului comunităților umane asupra mediului înconjurător (antropizare) și evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori climatici, evenimente extreme, crize ale mediului înconjurător) asupra comunităților umane. Se estimează că suma alocată în acest an de finanțator va fi adusă la cunoștința echipei de cercetare în cursul lunii aprilie 2017.
  2. Scythia Minor – o provincie periferică a lumii romane: între Imperiul Roman și Imperiul Roman târziu proiect de cercetare științifică PN-II-RU-TE 2014-4-2563 0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Resurse Umane – Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, implementat de ICEM Tulcea. Membri echipă de proiect MIA Tulcea: Marian Mocanu, Diana Mocanu, George Nuțu
  3. Tehnici noi de cercetare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice în Dobrogea centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea) proiect de cercetare științifică PN-II-PT-PCCA 2013-4-0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Proiecte Colaborative de  Cercetare  Aplicativă  (PCCA),  implementat  de  S.C.  Internio  System  SRL, MINAC și ICEM Tulcea. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George Nuțu. Perioada de realizare: anul 2015.
  4. (L)IBIDA.  Una  città  ai  confini  dell`Impero  (2013-2017);  parteneri:  Institutul  de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna); finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de proiect: dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro Teatini, Antonio Ibba,  (Univesità  di  Sassari).  Echipa  de  cercetare  românească:  cercetători  și profesori  universitari  de  la  Institutul  de  Arheologie  Iași,  Universitatea  ”Al.  I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București), Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul Muzeal Național Iași; echipa italiană : profesori, doctoranzi, specialişti de la Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, University Health Network din Toronto.

PELICAM 2016

By Uncategorized | Nu are comentarii

PELICAM_afisInstitutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea anunță:

În perioada 16 – 19 iunie 2016, Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa nr. 2 și Casa Avramide din str. Progresului nr. 32 vor găzdui o parte din manifestările desfășurate în cadrul Festivalului de film PELICAM, ediția 2016, după următorul program:

http://www.pelicam.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pelicam_2016_program.pdf

Despre PELICAM: http://www.pelicam.ro

 

 

Proiecte asociate temei de cercetare finanțate prin programe naționale sau europene 2016

By Uncategorized | Nu are comentarii

1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente. Proiect finanțat prin programul Ministerului Afacerilor Externeși Dezvoltării Internaționaledin Franța. Parteneri: UMR5602 Toulouse (Franța), MNIR București, GeoEcoMar București, ARBDD, Institutul de Antropologie București. Responsabil științific ICEM Tulcea: Cristian Micu. Membrii colectivului de cercetare ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Perioada de realizare:anul 2015.

2. Scythia Minor – o provincie periferică a lumii romane: între Imperiul Roman și Imperiul Roman târziu – proiect de cercetare științifică PN-II-RU-TE 2014-4-2563 0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Resurse Umane – Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, implementat de ICEM Tulcea. Membri echipă de proiect MIA Tulcea: Marian Mocanu, Diana Mocanu, George Nuțu

3. Tehnici noi de cercetare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice în Dobrogea centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea) –proiect de cercetare științifică PN-II-PT-PCCA 2013-4-0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA), implementat de S.C. Internio System SRL, MINAC și ICEM Tulcea. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George Nuțu. Perioada de realizare: anul 2015.

4. (L)IBIDA. Una città ai confini dell`Impero (2013-2017); parteneri: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna); finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell `Istruzionedell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de proiect: dr. Mihaela Iacob, dr.Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro Teatini, Antonio Ibba, (Univesità di Sassari). Echipa de cercetare românească: cercetători și profesori universitari de la Institutul de Arheologie Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorieși Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București), Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, Universitatea ”Dunărea de Jos”Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul Muzeal Național Iași; echipa italiană: profesori, doctoranzi, specialişti de la Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, University Health Network din Toronto.

5. Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea, Program AFCN (Ministerul Culturii). Responsabil: Aurel Stănică