Post vacant Consilier I – resurse umane

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

  • DENUMIRE POST : Consilier I
  • NUMĂRUL POSTURJLOR: I post vacant
  • NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
  • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Resurse Umane.
  • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
  • PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Consilier I CRU