Cariera

Post vacant serviciul financiar contabil

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I -atributii administrative
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar-Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURA TA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citește detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat interviu Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat final Consilier I(S) SFCAAP

 

Anunt promovare Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32. organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treapta profesională imediat superior.
Funcţia contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.
Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
Proba scrisă: 06.12.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, din municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii

 

 

 

Anunt promovare Conservator IA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior.

Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator IA (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie/Muzeul Farului Vechi Sulina

Data, ora şi locul desfăşurării examenului:

  • proba scrisă: 27.11.2023, ora 12.00 -la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea din municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Anunt promovare Muzeograf I (S) MIA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Data, ora şi locul desfăşurării examenului: Proba scrisă: 24.11.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea din municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, jud.Tulcea.

 

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Muzeograf I

Rezultat final Muzeograf I

Concurs promovare Muzeograf I MIA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional/ /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa MUZEOGRAF I MIA

Rezultat proba interviu MUZEOGRAF I

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I M.I.A.

Concurs promovare Muzeograf I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa promovare MUZEOGRAF I M.I.A. -BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat proba interviu Muzeograf I MIA BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I MIA BAZE ARHEOLOGICE

Anunt promovare muncitor

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior.
Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Muncitor II în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

Rezultat selectie examen promovare MUNCITOR II

Rezultat proba interviu

REZULTAT FINAL MUNCITOR II

Post vacant muzeograf II

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Muzeograf II
NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii Tulcea
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

Post vacant Consilier I – resurse umane

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

  • DENUMIRE POST : Consilier I
  • NUMĂRUL POSTURJLOR: I post vacant
  • NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
  • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Resurse Umane.
  • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
  • PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Consilier I CRU