Proiecte ale seniorilor tulceni

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea anunță:

 

Luni, 3 iulie 2017, ora 17.00, la Casa Avramide din str. Progresului, nr. 32, va avea loc lansarea proiectului ”Scrisuri și înscrisuri social-culturale ale seniorilor tulceni”, implementat de Asociația ”Seniori în acțiune” în parteneriat cu ICEM Tulcea și finanțat de UAT Municipiul Tulcea. În cadrul acestui eveniment va avea loc și lansarea revistei ”Seniorii tulceni” nr. 8 – corespunzător trimestrului II/2017. La ora 18.00, în același cadru, va avea loc lansarea proiectului PHOENIX – ediția a III-a, cofinanțat de Consiliul Județean Tulcea.

 

Ce spun organizatorii:

”Scopul proiectului ”Scrisuri și înscrisuri social-culturale ale seniorilor tulceni” este creşterea informării cetăţenilor în domenii de interes pentru problematica seniorilor, cum ar fi promovarea unui mod de viaţă activ, încurajarea învăţării permanente, cooperarea – probleme esenţiale în prevenirea efectelor distructive ale îmbătrânirii. Promovarea realizărilor culturale ale seniorilor din municipiul şi judeţul Tulcea – facem aici referire la articole, poezii, recenzii, stimularea interesului pentru artă, informarea și participarea la viața socială sunt câteva aspecte care ajută scopului propus, promovarea unui mod de viaţă activ.

Pentru aceasta, realizarea unei reviste trimestriale, care să constituie atât un mijloc de informare, cât şi o tribună pentru seniorii de diferite etnii în domeniul istoric, cultural, turistic, ecologic, medical, social, considerăm că este un obiectiv important în demersul nostru.

Prin această publicație reușim să stimulăm un număr cât mai mare de persoane de vârsta a treia – unii chiar personalităţi ale urbei – de a-şi menţine un rol activ în viaţa municipiului, susţinând dezvoltarea interesului oamenilor pentru mediul social şi promovând coeziunea socială.

Și, nu în ultimul rând pe lista obiectivelor noastre, informarea, sensibilizarea şi educarea unui număr cât mai mare de persoane vârstnice ale municipiului – cititori ai revistei – asupra nevoii de implicare în acţiuni de sprijin, pentru promovarea sănătăţii fizice şi psihice a vârstnicilor, prin menţinerea lor în comunitate şi prin stimularea păstrării unui rol activ al acestora în viaţa socială.

Proiectul și-a propus apariția a 3 numere ale revistei ”Seniorii tulceni”, respectiv revistele pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale acestui an. Apariția fiecărui număr va fii ”sărbătorită” printr-un eveniment de lansare – facilitând astfel nu numai promovarea, ci și o ocazie pentru socializare și schimb de opinii, idei, informații.”

”În perioada 15 iunie – 22 octombrie 2017 Asociația ”Seniori în acțiune” derulează proiectul ”PHOENIX – Ediţia a III-a”, cu finanțare de la CJ Tulcea.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia din Tulcea, urmărindu-se încurajarea participării, a învăţării şi a practicării de către aceştia a unui mod de viaţă activ, esenţial în prevenirea efectelor distructive ale îmbătrânirii.

Pentru aceasta ne propunem implicarea a 50 de persoane cu vârstă 50+ într-un proiect expozițional, fapt care va duce la îmbunătăţirea accesului şi participării la viaţa socială, evitându-se astfel riscului marginalizării şi excluderii sociale. Aceste persoane de vârsta a treia vor fi astfel cuprinse în modalităţi active de îmbunătăţire a calităţii propriei vieţi prin dezvoltarea interesului pentru mediul înconjurător şi social, prin dezvoltarea simţului estetic şi prin sporirea nivelului de coeziune socială.

Totodată, pentru un număr de 25 de persoane de vârstă 50+ vom derula un curs prin care să crească abilitățile fotografice, cursanții aprofundând tehnici specifice acestei arte, curs care se va ține în perioada 15.07-15.08.2017 și se va finaliza cu o excursie ”de studiu” pe un traseu turistic județean.

Fotografiile realizate de persoanele din grupul țintă vor fi aduse în fața publicului prin ”Expoziția fotografică Sofia Vrabie” (în memoria celei care a fost şi rămâne în amintirea noastră ca un exemplu de persoană care a ştiut să trăiască şi să îmbătrânească frumos, mereu  deschisă noului, mereu activă) în perioada 19.09 – 6.10.2017 la Casa Avramide din Tulcea.

Și, pentru ca interesul să fie la cotă maximă, fotografiile expuse vor fii jurizate – atât de persoane abilitate, cât și de public – iar cele mai bune vor fi premiate cu ocazia Concursului de fotografie „Sofia Vrabie” care se va desfășura în data de 29 septembrie 2017 la Casa Avramide – Casa Colecțiilor din Tulcea.

Deoarece ne dorim și promovarea orașului și județului nostru, tematica fotografiilor va fi strict județul și municipiul Tulcea, iar din aceste imagini vom folosi pe cele mai bune pentru a realiza 300 de calendare pentru anul 2018 contribuind astfel la promovarea imaginii municipiului și județului nostru.”

 

Tanea Nicolescu – Coordonator proiecte