Scară la Cara Mitti de Francisc Șirato

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă SimionTulcea anunță

  Scară la Cara Mitti de Francisc Șirato

– Lucrarea lunii Decembrie la Muzeul de Artă

 În luna Decembrie 2014, Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa nr. 2 readuce în atenția publicului Scară la Cara Mitti, lucrare a lui Franscisc Șirato, cel a cărui artă apare ca un surâs care rezumă o Lucrarea lunii decembrie 2014gândire și un sentiment subtil.

 

Iată ce spune Krikor Zambaccian despre omul și artistul Francisc Șirato:

Deși flegmatic în aparență, Șirato era un om de temperament, dar pasiunea sa era lăuntrică și din străfundul sufletului său porneau raze și lumini discrete ce-i încălzeau graiul, scrisul și penelul.

Pentru marele public, Șirato era cunoscut ca ilustrator al revistei umoristice Furnica; în lumea cărturarilor însă, era apreciat ca pictor de o solidă conformație plastică și ca un cronicar de artă de o deosebită ținută intelectuală. … era singurul cronicar de artă care judeca opera de artă sub raportul vizualității și al condițiilor tehnice de realizare. Șirato căuta esența și nu învelișurile aparențelor trucate…

Tabloul propus spre vizionare este unul din cele câteva care zugrăvesc aceeași secvență urban peisagistică: scara către cârciuma lui Cara Mitti, din Balcic.

Când încerc să evoc de departe Balcicul, mă gândesc la nenorocita cârciumă a lui Cara Miti. E acolo, în fundul prăvăliei, o ușă de scânduri îngustă, decolorată, murdară, de parcă ar fi o ușă de magazie părăsită. Când se deschide însă, în cadrul ei apare un miraculos peisaj de Golgotă, pe care, departe, îl îmblânzește albastrul intens al mării….Mi se pare că e tot Balcicul în această deschidere de ușă.

(Mihail Sebastian în Revista Fundațiilor Regale din iunie 1938)

 

În decembrie, la Muzeul de Artă, urcați scara la Cara Mitti!