Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul organizat în data de 20.02.2014