Rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului REFERENT DE SPECIALITATE III