Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei pescărești Jurilovca

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion’’ Tulcea implementează proiectul ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei pescărești Jurilovca”, finanţat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei, Acţiunea 2: Investiţii în acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării, Indicator 1: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 15 iulie 2014, între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP şi Institutul de Cercetari Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion’’ Tulcea.

Obiectivul general al proiectului constă în punerea în valoare a sitului arheologic Argamum. În prezent, potenţialul turistic și cultural al județului Tulcea nu este pe deplin valorificat datorită lipsei elementelor de infrastructură, mai ales în preajma siturilor arheologice importante (puncte de informare, spații de vizitare, circuite de vizitare, spații expoziționale, grupuri sanitare, iluminat etc.), condiții minime necesare dezvoltării unui turism durabil.

Valoarea totală a proiectului este de 722.353,60 lei iar finanţarea nerambursabilă reprezintă 100%.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.