Proiectul PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS III la final

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și partenerii săi anunță închiderea proiectului PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS III, finanțat de UAT MUNICIPIUL TULCEA în sesiunea de finanțări 2017.

Proiectul se află la a treia ediție și a fost propus în cadrul Programului Parteneriate al Primăriei Municipiului Tulcea urmărind dezvoltarea sectorului educației și activităților culturale în parteneriat cu instituțiile de cercetare-dezvoltare și în acord cu politica UE, în intervalul 2014-2020.

Principalul obiectiv al acestui proiect constă în realizarea unui parc arheologic în situl AEGYSSUS. Astfel, vor fi valorificate din punct de vedere științific și turistic structurile antice cercetate în perioada 1971-1998.

AEGYSSUS este unul dintre cele mai importante orașe romane de la Dunărea Inferioară, aici fiind descoperită și cea mai timpurie inscripție romană din Dobrogea încadrată cronologic în timpul domniei împăratului Titus, între anii 80-81 p.Chr. Începuturile așezării datează din secolele IV-III a.Chr. și sunt dovedite prin ceramica getică și elenistică descoperită aici. Ulterior, în perioada romană, orașul va beneficia de așezarea geo-strategică deosebită și va cunoaște o prosperiate remarcabilă până la începutul secolulului VII p.Chr. când incursiunile avaro-slave vor conduce la prăbușirea administrației romane în provincia Scythia. Reluarea locuirii pe ruinele anticului AEGYSSUS se produce în contextul revenirii Imperiului Bizantin la Gurile Dunării, la sfârșitul secolului X și va dura, cu unele întreruperi, pe parcursul secolelor următoare.

Principala activitate desfășurată în cadrul proiectului o constituie organizarea cercetărilor arheologice la AEGYSSUS și punerea în valoare a sitului antic.

În acest demers, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” colaborează cu o serie de instituții de cercetare și învățământ superior din România și din Europa: Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași, Società Friulana di Archeologia (Udine, Italia), Ludwig-Maximilian Unversität München (Germania).

 

Finanțator:

UAT Municipiul Tulcea

 

Partener și cofinanțator:

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea