PROIECTE ASOCIATE TEMEI DE CERCETARE FINANȚATE PRIN PROGRAME NAȚIONALE SAU EUROPENE – 2015

  1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente. Proiect finanțat prin programul Ministerului Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale din Franța. Parteneri: UMR 5602 Toulouse (Franța), MNIR București, GeoEcoMar București, ARBDD, Institutul de Antropologie București. Responsabil științific ICEM Tulcea: Cristian Micu. Membrii colectivului de cercetare ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Perioada de realizare: anul 2015.
  2. Delta du Danube (réserve biosphère) – un rétro-observatoire des changements socio-environnementaux. Proiect finanțat de Institut Ecologie et Environnement (Franța), prin programul Sites d’Etudes en Ecologie Globale. Parteneri științifici: Géographie de l’Environement Toulouse, Université de La Rochelle, Littoral, environnement et société (LIENSs), La Rochelle, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), Nice, Université de Strasbourg (Franța), ICEM Tulcea, MNIR București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, GeoEcoMar București (România). Parteneri instituționali: Consiliul Județean Tulcea, ARBDD, Institutul Național Delta Dunării. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Cristian Micu, Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Perioada de realizare: anul 2015.
  3. Tehnici noi de cercetare și investigație noninvazivă a siturilor arheologice în Dobrogea centrală (studiu de caz: bazinul râului Casimcea) – proiect de cercetareștiințifică PN-II-PT-PCCA 2013-4-0732 finanțat de Consiliul pentru Cercetare Științifică și Învățământ Superior (CNCSIS) prin programul Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA), implementat de S.C. Internio System SRL,MINAC și ICEM Tulcea. Membrii echipei de proiect ICEM Tulcea: Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Marian Mocanu, George Nuțu. Perioada de realizare: anul 2015.
  4. Trăind cu morţii. Înmormântări în aşezările de la începutul epocii fierului între Balcani, Tisa şi Nistru Sorin-Cristian Ailincăi, temă de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti.
  5. (L)IBIDA. Una città ai confini dell`Impero(2013-2017); parteneri: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna); finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de proiect: dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro Teatini, Antonio Ibba, (Univesità di Sassari). Echipa de cercetare românească: cercetători și profesori universitari de la Institutul de Arheologie Iași, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București), Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul Muzeal Național Iași; echipa italiană: profesori, doctoranzi, specialişti de la Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, University Health Network din Toronto.

 

PROIECTE DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL – 2015

 

  1. Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Halmirys – specifică zonei pescărești Murighiol.

Programul Operațional pentru Pescuit. Măsura 3 – Protejarea, conservarea şivalorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Acţiunea 2: Investiţii înacţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv acelui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1:Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Responsabili: Sorin Ailincăi, George Nuțu. Perioada de realizare: ianuarie-august 2015.

  1. Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei pescărești Jurilovca.

Programul Operațional pentru Pescuit. Măsura 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Acţiunea 2: Investiţii în acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Responsabili:Cristian Micu, Dorel Paraschiv. Perioada de realizare: ianuarie-august 2015.

  1. Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Enisala specifica zonei pescărești Sarichioi.

Programul Operațional pentru Pescuit. Măsura 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Acţiunea 2: Investiţii în acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării. Indicator 1: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural. Responsabili: Sorin Ailincăi, Aurel Stănică. Perioada de realizare: ianuarie-august 2015.

  1. DeltaCraft

Programul PA17/RO13 – Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniul cultural European, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, înregistrat la UMP cu numărul LP148/08.04.2014. Coordonator de proiect: Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis. Responsabil ICEM Tulcea: Iuliana Titov. Perioada de realizare: anul 2015.