Proiect PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS

icem-logo

consiliu_logo

 

Proiect PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS

 La MUZEUL DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE TULCEA

Luni, 22 iunie 2015, ora 1100, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” și partenerii săi vă invită la sediul Muzeului de Istorie și Arheologie, str. Gloriei, Parcul Monumentul Independenței, unde va avea loc lansarea proiectului PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS, finanțat de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA.

Proiectul a fost propus în cadrul Programului Parteneriate al Primăriei Municipiului Tulcea și se încadrează în „Strategia de Dezvoltare a MunicipiuluiTulcea”, prin dezvoltarea sectorului educației și activităților culturale în parteneriat cu instituțiile de cercetare-dezvoltare și în acord cu politica UE, în intervalul 2014-2020.

Principalul obiectiv al acestui proiect constă în realizarea unui parc arheologic în situl AEGYSSUS, situat în Parcul Monumentul Independenței. Astfel, vor fi valorificate din punct de vedere științific și turistic edificiile cercetate în perioada 1971-1995 în sectoarele de sud și sud-vest ale orașului antic și vor fi investigate ariile din proximitatea acestora.

AEGYSSUS este unul dintre cele mai importante orașe romane din zona cursului inferior al Dunării, aici fiind descoperită și cea mai timpurie inscripție romană din Dobrogea, datată în vremea împăratului Titus, în anii 80-81 p.Chr. Începuturile așezării se datează în secolele IV-III a.Chr. și sunt dovedite prin ceramica getică și elenistică descoperită în acest loc. Ulterior, în perioada romană, orașul va beneficia de așezarea geo-strategică deosebită și va cunoaște o prosperiate remarcabilă până la începutul secolulului VII p.Chr. când incursiunile avaro-slave vor conduce la prăbușirea administrației romane în provincia Scythia Minor. Reluarea locuirii pe ruinele anticului AEGYSSUS se produce în contextul revenirii Imperiului Bizantin la Gurile Dunării, la sfârșitul secolului X și va dura, cu unele întreruperi, pe parcursul secolelor următoare.

Principala activitate desfășurată în cadrul proiectului o consitutie organizarea cercetărilor arheologice la AEGYSSUS, în parteneriat cu unitățile de învăţământ din judeţul Tulcea şi persoanele implicate în activităţile de voluntariat, în perioada iunie-august 2015.

Pe parcursul cercetărilor arheologice vor avea loc următoarele activități adiacente priectului:

  • serie de lecții tematice prin care se prezintă elevilor din unitățile de învățământ din municipiul și județul Tulcea metodele şi tehnicile de cercetare arheologice în situl AEGYSSUS;
  • organizarea unor vizite ghidate pentru turiști, prin care colectivul de cercetare va prezenta turiștilor aflaţi în municipiul Tulcea în sezonul estival principalele descoperiri din zona arheologică Parcul Monumentul Independenţei;
  • marcarea unui nou traseu de vizitare în situl Aegyssus după finalizarea cercetărilor arheologice şi a lucrărilor de conservare primară;
  • organizarea expoziției AEGYSSUS care va include inventarul arheologic obținut în urma cercetărilor anterioare și obiectele arheologice rezultate în campania acestui an.

În acest demers, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion”colaborează cu o serie de instituții de cercetare și învățământ superior din România și din Europa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza Iași”, Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași, Società Friulana di Archeologia (Udine, Italia), Università Degli Studi di Udine (Italia), Ludwig-Maximilians Unversität München (Germania).

Aceste acțiuni vor conduce în final, la interacțiunea dintre locuitori și istoria orașului, promovarea obiectivelor locale de interes turistic și cultural și la creșterea vizibilității orașului Tulcea în plan național și internațional.

Finanțator: Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Partener și cofinanțator: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”

Relații sau informații suplimentare la tel. 0240-513626 – Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul ICEM Tulcea