Post vacant de Cercetător ştiinţific

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului nr. 32, organizează, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare coroborat cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr.80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar si a O.U.G. 34/2023 privind unele masuri fiscal­ bugetare, prorogarea unor termene; precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător ştiinţific (studii superioare, perioadă nedeterminată) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie – Biroul de Arheologie Preventivă.

Citeste detalii

Anulare concurs