Finantare proiect „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ TULCEA”

U.A.T JUDETUL TULCEA intenționează să depună pentru finanțare proiectul ”VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ TULCEA”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea de Investiții  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNĂRII.

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ TULCEA

– amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

jud. Tulcea, municipiul Tulcea, str. 9 Mai, nr.2

– solicitant

U.A.T. JUDEȚUL TULCEA

Str. Păcii, nr. 20, municipiul Tulcea, jud. Tulcea

 

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

Lucrari de consolidare-restaurare și punere în valoare, modernizare instalații și organizare de șantier

– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: £da  ¢nu

– intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £da  ¢nu

– categoria “C” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

– clasa “III” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

– încadrare în localitate și zonă

Imobilul este amplasat în județul Tulcea, în zona centrală a orașului Tulcea și a falezei fluviului Dunărea, la intersecția străzilor 14 Noiembrie și 9 Mai.

– descrierea terenului (parcelei):

  • suprafață (mp), formă, dimensiuni

Terenul pe care este amplasat muzeul are o suprafață măsurată de 1867 mp, respectiv 1984 mp din acte. Forma parcelei este aproximativ dreptunghiulară, colțul dinspre nord-vest (dinspre intersecție) fiind rotunjit.

  • vecinătăți, căi de acces public

Terenul se învecinează la nord cu str. 9 Mai și la vest cu str. 14. Noiembrie. La sud se învecinează cu domeniul public al UAT Municipiul Tulcea și la est cu proprietate privată. Accesul principal, atât pe parcelă cat și în imobil, se face dinspre nord-vest și este strict pietonal. Accesul secundar de pe latura vest permite intrarea automobilelor în incintă.

  • particularități topografice

Terenul aferent amplasamentului a fost sistematizat la momentul construirii imobilului Băncii Naționale. Zona amplasată la est de zidul de sprijin a fost modelată sub forma unei terase dispuse la o cotă superioară terenului aflat la vest de acesta cu cca. 1,80m.

Terenul amplasat la vest față de zidul de sprijin se caracterizează printr-o pantă ușoară, punctul cel mai jos fiind la vest, în apropierea accesului principal (cota absolută la nivelul trotuarului +5.70m), iar cel mai înalt în partea de est (+7.10m).

– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

  • PUG localitatea Tulcea, aprobat prin HCL nr.29/27.05.1996 si RLU nr.19/25.02.1999, Certificatul de Urbanism nr.537/25.08.2015, emis de Primăria Municipiului Tulcea;
  • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 132/M/CZMI 4 din data de 12.2015 faza de proiectare D.A.L.I. aviz favorabil, cu condiționări conform aviz anexat;

– restricții de amplasare

Edificabil maxim admis: existent.

– spaţii verzi: arbori tăiaţi.-(buc), arbori menținuți-(buc),

arbori plantaţi-(buc), spații verzi-(mp).

– alte caracteristici specifice.

 

III.02 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

– funcțiunea

Muzeu de Etnografie și Artă Populară

– dimensiunile

Construcția are o formă neregulată având latura scurtă de cca.13.75m (str. 14 Noiembrie) și latura lungă 24.69 m (str.9 Mai)

– regim de înălțime

S+P+1E+M

– HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7.90 m; HMAX. COAMA = 12.97 m

– suprafața construită- Sc  = 473 mp;

– suprafața desfășurată- Sd = 1679 mp;

– suprafața utilă totală- Su = 1218.81mp;

– sistem constructiv

Pereţi structurali din zidărie de cărămidă și local stâlpi din beton armat. Planşeele şi grinzile sunt din beton armat.

– fundaţii

Zidarie din caramidă consolidate cu elemente din beton armat.

– acoperiş (şarpantă/terasă)

Șarpantă din lemn rășinoase.

– învelitoare (material/culoare)

Țiglă ceramică/cărămiziu; pentru suprafețele acoperite în prezent cu tablă zincată se prevede refacerea învelitorii cu material de calitate, din tablă de titan-zinc prepatinat gri-albastrui;

– finisaj exterior (material/culoare)

Tencuieli exterioare pe bază de var-ciment se restaurează/gri;

– tâmplărie exterior (material/culoare)

Lemn masiv – se restaurează/maro;

– intervenții asupra componentelor atistice

Nu este cazul

– sistem de încălzire

2 centrale termice în condensație – combustibil gaze naturale;         

– alte caracteristici specifice

Lucrări conexe: refacere pavimente curte și spații verzi, restaurare împrejmuire și porți.