EXPONATUL LUNII IANUARIE 2024 la Muzeul de Artă

În luna IANUARIE 2024, la Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa, nr.2, publicul poate admira „Ghium” (ulcior).

”Exponatul face parte din colecția de artă decorativă orientală a muzeului și este realizat într-un atelier românesc (sf. sec. XIX- înc. sec. XX) din aramă și cositor. Piesa poartă denumirea de ghium, termen provenit din limba turcă (gümm, gügüm), care înseamnă vas de aramă de adus apă în casă. Termenul este folosit în Dobrogea și în sudul Moldovei. Acest tip de vas, de uz gospodăresc, se întâlnea în casele românilor, turcilor, tătarilor și aromânilor. Vasul a fost recent restaurat de către specialiștii Laboratorului de Conservare-Restaurare Patrimoniu Mobil și Imobil din cadrul ICEM Tulcea.”

 

(https://web.facebook.com/photo/?fbid=3544141435804278&set=a.1504304896454619 )