Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător Ştiinţific III – domeniul istorie-arheologie

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Simion Gavrilă” Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează în data de 8.08.2014, ora 10, la sediul său, concursul pentru ocuparea postului de Cercetător Ştiinţific III – domeniul istoriearheologie, în cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare. Încadrarea pe funcţia şi gradul profesional CS III se face conform prevederilor Legii 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Probe de concurs:

  1. verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere
  2. interviu

DOCUMENT: CSIII – istorie