Concurs pentru ocupare posturi vacante

Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, organizeazã în data de 09.12.2013, la sediul instituþiei, concurs pentru ocuparea a douã posturi de Muzeograf II (S), un post de Gestionar-custode salã II (M), un post de Conservator II (S) ºi un post de Conservator I (M).

Tematica si bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul institutiei.

Conservator-II-S-07.11.2013

Conservator-I-M-07.11.2013

Custode-sala-M-07.11.2013

Muzeograf-II-S-07.11.2013