Concurs de ocupare a unui post vacant de MUNCITOR I