ARHeoDataBase

Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea (ICEM) in parteneriat cu Asociatia Romana de Arheologie Bucuresti deruleaza in perioada august-noiembrie 2011, proiectul „ARheoDataBase – sistem informatic de inventariere, conservare si digitazare a datelor privind patrimoniul arheologic al judetului Tulcea” . Proiectul este finantat cu suma de 38.590 lei de Administratia Fondului Cultural National (AFCN).

Scopul proiectului este de a crea un sistem informatic de inventariere, conservare si digitizare a datelor privind patrimoniul arheologic al judetului Tulcea si transpunerea bazei de date geospatiale intr-o aplicatie open source in vederea utilizarii ei ca ATLAS in format digital.

Constituirea unei baze de date informationale (geospatiale) poate reprezenta un instrument necesar pentru organizarea/arhivarea pe termen lung a datelor si informatiilor din arhiva ICEM Tulcea. Bazele de date, prin performantele si avantajele pe care le ofera, reprezinta modalitatea principala de structurare si organizare a informatiilor. Realizarea unei baze de date, poate aduce beneficii semnificative in realizarea unor proiecte de cercetare in viitor, dar in acelasi timp poate reprezenta un depozit centralizat, care poate fi integrat cu alte baze de date, ce pot permite o mai mare vizibilitate si posibilitate de utilizare.

Numarul mare de date si informatii ce fac referire la siturile arheologice din judetul Tulcea, impun digitizarea, conservarea digitala a tuturor informatiilor si datelor privind patrimoniul imobil (monumente istorice, situri arheologice). Datele sunt destinate cu precadere administratiei culturale si specialistilor, dar si marelui public, deoarece intr-o societate bazata pe cunoastere este nevoie ca cetateanul sa cunoasca si aceste aspecte legate de patrimoniul digital.

Existenta unei baze de date si corelarea acesteia cu conceptele de conservare integrata si dezvoltare durabila, pentru care este nevoie in politica investitionala si de amenajare a teritoriului, precum si cea referitoare la patrimoniul natural si protectia mediului, sa integreze, sa conserve patrimoniul cultural, pentru a corespunde in acelasi timp necesitatilor culturale, sociale si economice ale comunitatilor locale.

Echipa de proiect, formata din specialisti arheologi de la Muzeul de Istorie si Arheologie si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti, este coordonata de dr. Aurel Daniel Stanica, manager de proiect.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului Relatii Publice din cadrul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale/ 0340 105 653 / relatiipublice@icemtl.ro

Manager ICEM Tulcea,
dr.ing. Cristina Dinu