Anunț rezultatul probei scris pentru ocuparea unui post vacant de Muzeograf II (S) la C.M.P.C.N.D.