Anunț rezultatul final pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic II (S)