Anunț rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf II (CMPCND)