Anunț proba interviu pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic II (S)