Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic II

Concurs organizat în data de 15.01,2016, ora 12, pentru ocuparea postului de Consilier Juridic II, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Juridic al I.C.E.M. ”Gavrilă Simion” Tulcea.