Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic IA

Concurs organizat în data de 12.10,2015, ora 12, pentru ocuparea postului de Consilier Juridic IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Juridic al I.C.E.M. ”Gavrilă Simion” Tulcea.