Anunt concurs Muncitor I SFCAAP

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Muncitor calificat I
NUMĂRUL POSTURILOR: I post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar Contabil Administrativ Achizitii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

REZULTAT FINAL