Aromânii constituie populația autohtonă romanizată din sudul Peninsulei Balcanice, dăinuind până astăzi în numeroase localități din Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia-Muntenegru.

Între cele două războaie mondiale, ca urmare a înțelegerii intervenite între statul român și celelalte state din sud-estul Europei, o parte din aromâni s-au strămutat în Dobrogea, la început în județele Durostor și Caliacra, care aparțin astăzi Bulgariei, de unde în 1940 s-au strămutat în județele Constanța și Tulcea.

Prezența aromânilor în Dobrogea se relevă, din perspectiva conservării tradițiilor, prin patrimoniul pe care îl deține Muzeul de Etnografie și Artă Populară: 670 de piese (țesături de uz casnic și decorative, port popular). Țesăturile groase, policrome, de lână sau păr de capră, dețineau ponderea în casa aromâneasca tradițională.

Ansamblul decorativ al țesăturilor se distinge prin alăturarea unor suprafețe de o mare sobrietate (grena, negru) cu pete de culoare ce imprimă o anume luminozitate (roșu, galben, violet, verde).

Portul tradițional al aromânilor face parte din marea și diversificata categorie a costumului balcanic.

Costumul aromânesc, atât în varianta lui masculină cât și în cea feminină, se compune din piese numeroase și diverse (“chiptare”, “fustane”, “canduse”, “poi”, “giumidane”, “sarica”, “cioariti”, “parpodzi” etc).

Portul tradițional aromânesc se evidențiază printr-un deosebit simț al valorilor plastice, de tip sculptural.

Menționăm prezența în compoziția costumului aromânesc a podoabelor care imprimă o anume strălucire și care sunt confecționate dintr-un aliaj de argint.

Podoabele sunt folosite cu precădere în costumul femeiesc (“tasul”- un fel de disc prins pe căciula de postav; “mardzeale”-margele, cingatoare cu paftale – “ploci”, cercei – “minghiuși”).

În portul bărbătesc întâlnim o singură podoabă și anume lanțul de prins briceagul (“chiusteca di custura”).

În execuția pieselor de podoaba (aprox. 100 în colecția muzeului) se folosesc tehnici străvechi (filigranul, ciocănirea “au repoussé”, gravarea, intarsia).