Un loc deosebit în cadrul patrimoniului etnografic îl ocupă colecția vaselor de metal (302 piese).

Diversitatea colecției se datorează atât metalelor utilizate (arama, fier, argint, plumb) cât și tehnicilor de confecționare și ornamentare (tăiere, perforare, ciocănire, laminare, lustruire, incizare, pilire, nituire, îndoire).

Aceste piese au, de altfel, o răspândire care depășește arealul dobrogean, regăsind-se în întreaga lume balcanică. În Dobrogea, le întâlnim deopotrivă în viața tradițională a românilor, aromânilor, bulgarilor, turcilor și tătarilor.

Funcționale (utilizate în viața cotidiană, în ceremonialul unor obiceiuri) și estetice, vasele de metal fac dovada îmbinării perfecte între meșteșug și artă, dar și a contactului cultural între diferite civilizații.