În cadrul colecției de etnografie a Muzeului de Etnografie și Artă Populară, un număr de aproximativ 1663 de piese reprezintă instrumentarul folosit în practicarea ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale, acestea reflectând adaptarea locuitorilor din zonă la un habitat cu totul deosebit în raport cu alte ținuturi.

În domeniul prelucrării produselor animale și vegetale în scop utilitar, colecția prezintă unelte, dispozitive, un instrumentar tradițional complex, toate folosite la pescuit, apicultură, pomicultură, viticultură, prelucrarea semințelor, agricultură, morărit, creșterea animalelor, vânătoare.

O serie de mijloace și tehnici reflectă preocuparea populației romanești și de diferite alte etnii pentru prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii unor materiale de construcție, a obiectelor de uz casnic, pentru confecționarea de unelte, scule, instrumente, dispozitive, arme și mijloace de transport specifice activității acestei zone pentru civilizația preindustrială. Sunt reprezentate meșteșuguri tradiționale ca: prelucrarea lemnului, a argilei, a pietrei, a vegetalelor (stuf, papură, paie).

Pentru domeniul prelucrării pieilor, a blănurilor, a fibrelor vegetale și animale în vederea realizării pieselor de uz gospodăresc, a împletiturilor, a țesăturilor decorative sau necesare confecționării pieselor de port, colecția de etnografie oferă vizitatorilor o gama largă de unelte, dispozitive, mecanisme, mijloace folosite în industria casnică: de cojocărie, curelărit, cizmărie, dărăcit, tors, urzit, țesut, cusut, împletit, melițat…

Pentru ca toate aceste materiale, materii prime, prelucrate și uneltele folosite să fie transportate la locul activității s-au folosit mijloace de transport cu tracțiune manuală sau animală, pe uscat sau pe apă: roabă, căruță, cotiga, sanie, barcă…