Muzeul de Artă Tulcea deține un bogat patrimoniu statuar constituit din 420 de sculpturi moderne și contemporane în care artiștii abordează diverse genuri: nuduri, portrete, compoziții în expoziția permanentă sunt expuse statuete aparținând artei moderne lucrări ce relevă că în sec. al XIX-lea și în prima jumătate a sec. al XX-lea sculptura de sine-stătătoare (ronde bosse) s-a impus în contextul artelor vizuale din țara noastră.

Patrimoniul de sculptură modernă acoperă selectiv evoluția acesteia de la începuturile ei până în a doua jumătate a sec. al XX-lea. Se remarcă prin valoarea deosebită lucrările artiștilor Ion Georgescu, Dimitrie Paciurea, Frederic Storck, V. Ciresescu, Alexandru Calinescu, Oscar Han, Milita Petrascu, Emilian Celine, Constantin Baraschi, Romul Ladea, Ion Jalea.