Muzeul de Artă deține în patrimoniul său 807 lucrări de pictură religioasă ce reprezintă valori spirituale ale Bisericii Creștin-Ortodoxe. Colecția poate acoperi registrul temporar al secolelor XVI-XIX. Colecția de icoane lipovenești realizata de școlile rusești de pictură, surprind prin eleganță și simplitatea desenului, a decorației de fond și a veșmintelor de mare efect artistic. Decorația fondului auriu și a veșmintelor cu elemente vegetale, caligrafia suplă a desenului și dominanța cromatică de roșu cald, constituie specificitatea acestor icoane lipovenești și a picturii școlilor rusești.