Colecția de artă era constituită la începutul deceniului al cincilea din secolul al XX-lea din lucrările semnate de un singur pictor – Geo Cardaș, un localnic ce prezenta picturi ce transfigurează peisajul Deltei Dunării, cu oameni și preocupările lor: „Partizani în deltă”, „Hamali în port”, „Plaja la Sulina”.

Pierderea Balcicului care era „Barbizonul românesc” și deschiderea orașelor Tulcea și Constanta la începutul deceniului al VI-lea din secolul trecut au creat oportunitate pentru artiștii români să găsească la Gurile Dunării aceleași valențe și aceeași fascinație de lumină, culoare, varietate de forme și exotism local.

Colecția se va îmbogății cu lucrările altor artiști locali sau adoptați: Constantin Gavenea, Vasile Pavlov, Gheorghe Sârbu și Stavru Tarasov.

Recenta investigație asupra tematicii Deltei Dunării din cadrul colecțiilor de pictură și grafică ale Muzeului de Artă Tulcea au scos la lumină peste 72 lucrări de pictură modernă și contemporană respectiv peste 200 lucrări de grafică modernă și contemporană.

În îndelungata peregrinare în Delta Dunării, artiștii români ne-au lăsat ca moștenire o însemnată zestre de lucrări.

Artiștii din perioada modernă au reușit să ne transmită prin operele lor atmosfera specifică Deltei Dunării cu oamenii și preocupările lor. Putem cita pe Nicolae Darascu, Alexandru Satmary, Sârbu Gheorghe, Ștefan Popescu, Marius Bunescu, Lucia Cosmescu, Rodica Maniu, Constantin Blendea, Francisc Sirato, Max Waxler Arnold.

În perioada contemporană, abordarea motivului deltaic s-a diversificat. Printr-o transfigurare a imaginii mai aproape de figurativul imediat. S-au evidențiat artiști pictori ca Albani Virgil, Bimbea Dan, Dumitrescu Petre, Enache Gheorghe, Ispir Eugen, Manescu Mihai, Mantescu Marinela, Micu Constantin, Nerbert Carol, Pelmus Maria, Petris Bogdan, Piliuta Constantin, Poiata Viorel, Popovici Petre, Stirbu Stefan, Taralunga Ion, Mircea Vremir și graficieni precum Constantin Maria, Ploscaru Ileana, Vlad Nicodin, Maritan Stefan, Suvaila Benone, Besu Marieta, Tudor Nicolae, Movileanu Vasile, Liberis Romeo, Petcu Maria, Teodor Hrib, Soo Zold Margit.

Grație rafinamentului gravurii în acvaforte unii artiști au reușit să pătrundă în intimitatea locurilor, a sălciilor de pe canalele deltei cu reverberațiile soarelui în apă în contrast cu umbrele lor. Aici regăsim pe Naum Gheorghe, Horia Coriolan, Baillayre Tania, Olarian Mircea, Munteanu Letitia.

Optând pentru rigoarea artei gravurii ca o sinteza a formelor esențializate, lucrări foarte dinamice vibrate cu “gradiane” de îndepărtare laborios incizate, sunt valențele operelor artiștilor ca Dumitrescu Emilia, Gavrilov Mihail, Balog Lajos, Beiu Angheluta Corina, Szervatius Bach Hedda.

Gravuri cu contraste tranșante și hașuri ce imprimă dinamism sunt caracteristicile operelor în acvaforte de sine stătătoare zămislite de artiști ca Gheorghe Ivancencu, Cudinoff Anatolie, Feszt Laszlo, Manolescu Maria, Marcel Chirnoaga. Sunt lucrări ce zugrăvesc preocupările celor care trăiesc în delta, flora, fauna, omul și realizările sale.

Arta ca simbol tinde spre suprareal în operele lui Stefan Gavenea, Aurel Burlacu, Pop Ion, Milan Florian, Stanescu Albin, Mihaescu Vintila, Stefan Pelmus. Lucrări ce zămislesc realul frust, originar virgin, se regăsește la Stefan Stirbu, Eugen Barau, Jugaurs Radus, Milan Florian.

Acuarela pe hârtie udă subliniază regnul vegetației lacustre ce pare a se dizolva în apele Dunării. Deasupra lor se ridică aburul ceții la marginile superioare ale unor reliefuri îndepărtate. Constantin Gavenea este mentorul superior urmat de Constantin Maria, Morariu Ion, Botar Editiu, Mircea Horia, Ferendino Florin, Cicerone Ciobanu.

La acuarela sintetică detaliul este ridicat la rang de subiect de studiu, zărim porțiuni de faleze de lângă apele Dunării unde straturile cromatice de diverse intensități migrează și se întrepătrund în lucrările Anei Maria Smigelschi, Kira Cristinel Popescu, Mircea Vremir.

Post modernitatea deține și valențele abstractului. Artiștii contemporani tind spre peisajul abstractizat și vibrat. Aceste tendințe se regăsesc în operele Ileanei Micodin, Anca Boeriu, Jakabhazi Alexandru, Gotia Mircea, Filip Traian, Popescu Adriana, Mihai Corneliu, Orth Stefan, Balogh Angela.

Peisaje zugrăvite în secvențe deltaice se regăsesc în lucrările lui Iacobescu Stefan, Elvira Micos, Nicolae Saftoiu și Ibrahima Keita.

Transfigurări de imagine ajunse la semn: Sunt sugestii spontane ale realului. Traiectoriile unor lovituri de penel aidoma căderilor de meteoriți străbat suprafața imaculată a suportului: contrastele sunt clare, contururile formelor sunt modulate, unii tind spre scriere. Aici se evidențiază artiști ca Doina Simionescu, Alma Rusescu, Viorica Mihaescu, Nitescu Barbu, Avram Ovidiu, Silviu Baias și Lidia Mihaescu.