Muzeul de Istorie și Arheologie este situat în Parcul Monumentul Independenței, pe locul fostei cetăți antice Aegyssus. Pe baza unui patrimoniu arheologic și numismatic divers și valoros, în expoziția sa de bază sunt reconstituite într-o viziune modernă aspecte ale istoriei economice, culturale, religioase, politice și militare din teritoriul de la Gurile Dunării în perioada cuprinsă între mil. V a.Chr și sec. al XIX-lea.

Un loc aparte în circuitul de vizitare îl ocupă Tezaurul nord-dobrogean, expoziție cu caracter permanent inaugurată în anul 2007, unde sunt prezentate tematic, într-o succesiune cronologică, piesele de excepție deținute de instituția muzeală: tezaure monetare, obiecte de podoabă din aur și argint, accesorii vestimentare, piese de cult și carte veche.

Expoziția Sângele Martirilor se concentrează asupra fenomenului religios reprezentat de adoptarea creștinismului de către populația locală de pe țărmul vestic al Pontului Euxin, consolidat prin focul persecuțiilor religioase din primele secole după Hristos și care devine un fenomen social în secolul al III-lea p.Chr. În acest context, o importanță deosebită o are descoperirea bazilicii de la Niculițel în anul 1971, monument ce a adăpostit trupurile a patru martiri: Zotikos, Attalos, Kamasi(o)s și Philippos.

În spațiul expozițional se individualizează racla în care au fost descoperite scheletele martirilor, restaurată în laboratoarele Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea.