Reunește peste 40 000 de piese, cele mai valoroase putând fi admirate în vitrinele expoziției permanente și ale Sălii Tezaur. Între acestea se evidențiază: bronzurile figurate; podoabele, care impresionează atât prin varietatea materialelor folosite și a formelor, cat și prin finețea execuției; obiectele paleocreștine provenite din bazilica de la Niculițel, de la Beroe (Piatra Frecăței), din complexul monahal descoperit în apropierea cetății (L)Ibida (Slava Rusa) și din alte situri din perioada romană, romano-bizantină și de epoca medievală timpurie, reprezentative pentru începuturile creștinismului la Dunărea de Jos; piesele sculpturale din marmură sau calcar – statui, portrete funerare, statuete, altare votive, plăcute votive, stele funerare, piese arhitectonice ce evidențiază frumusețea artei romane; cea mai bogată și mai diversificată rămâne colecția de ceramică ce cuprinde piese din toate epocile istorice.