În cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie își desfășoară activitatea 34 de angajați. Dintre aceștia 12 ocupă posturi de cercetători și muzeografi, fiecare având stabilită o temă de cercetare pe termen lung. Trei cercetători au obținut titlul de doctor în istorie iar șase își desfășoară programul de doctorat în diferite formule. În activitatea de conservare a patrimoniului, supraveghere și întreținere a muzeului și secțiilor din teritoriu (bazele arheologice de la Garvan-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Telița, Celic Dere, Murighiol-Halmyris, Slava-Rusa-(L)Ibida, Jurilovca-Orgamé/Argamum, Cetatea Medievala Enisala, Complexul Paleocreștin de la Niculițel, Muzeul Farului Sulina) se regăsesc 22 de persoane.

Arheologia preventivă este un concept relativ nou, un răspuns al comunității științifice la presiunea exercitată în perioada contemporana de marile proiecte de investiții dezvoltate în zone cu potențial arheologic.

Creșterea economică din Romania a impus fundamentarea unor noi metode și tehnici de cercetare care să limiteze, într-o mare măsură, distrugerea patrimoniului arheologic aflat în zonele afectate de diverse lucrări cu caracter public sau privat.

Biroul de Arheologie Preventivă din cadrul ICEM Tulcea a fost înființat în anul 2007 și are ca principale obiective efectuarea supravegherilor și cercetărilor arheologice preventive la obiectivele de investiții aflate în zonele cu patrimoniu arheologic reperat din județul Tulcea. În acest cadru s-au dezvoltat proiecte și programe de cercetare, conservare și de informare a publicului cu privire la acțiunile de salvare a patrimoniului cultural.

Biroul de Arheologie Preventiva din cadrul ICEM Tulcea prestează următoarele servicii:

  • cercetări arheologice preventive;
  • supravegheri arheologice;
  • cercetări de teren;
  • cartare și identificare situri arheologice;
  • evaluare teoretică a terenurilor afectate de investiții;
  • realizare studii istorice și rapoarte de diagnostic arheologic.