Proiecte

Proiecte asociate temei de cercetare finanțate prin programe naționale sau europene

2018

  1. DELTA DU DANUBE. Études des relations étroites entretenues entre les communautés agro-pastorales et leur environnement au cours de la préhistoire récente. proiect finanțat de Ministére des Affaires étrangères et du Développement international Franța. Membri echipă de proiect Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea: Cristian Micu (co-responsabil), Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Proiectul are ca obiectiv general studiul schimbărilor de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima parte a Holocenului (intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului neolitizării și debutul antichității). În acest context, o atenție deosebită este acordată cunoașterii impactului comunităților umane asupra mediului înconjurător (antropizare) și evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori climatici, evenimente extreme, crize ale mediului înconjurător) asupra comunităților umane. Se estimează că suma alocată în acest an de finanțator va fi adusă la cunoștința echipei de cercetare în cursul lunii aprilie 2018.
  2. (L)IBIDA.  Una  città  ai  confini  dell`Impero  (2017-2022);  parteneri:  Institutul  de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Università degli Studi di Sassari (Sardegna); finanțare: Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Directori de proiect: dr. Mihaela Iacob, dr. Dorel Paraschiv (ICEM Tulcea), Alessandro Teatini, Antonio Ibba,  (Univesità  di  Sassari).  Echipa  de  cercetare  românească:  cercetători  și profesori  universitari  de  la  Institutul  de  Arheologie  Iași,  Universitatea  ”Al.  I. Cuza” Iași (Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie), Institutul de Antropologie ”Fr. Rainer” (București), Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Muzeul Național de Istorie a României București, Complexul Muzeal Național Iași; echipa italiană : profesori, doctoranzi, specialişti de la Università di Sassari, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, University Health Network din Toronto.
  3. „BIOARHEOROMAN [2017-2019] – Colonizarea periferiei (Moesia Inferior și Scythia Minor – secolele I-VI p.Chr.): o abordare bioarheologică a romanizării”, finanțat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852 (PNCDI III). Membru în colectiv: George Nuțu.
  4. Istoria retrăită, ediția a III-a” – proiect cultural propus pentru finanțare din bugetul local al Municipiului Tulcea, realizat în parteneriat cu Asociația Pro Noviodunum, Asociația Culturală Tomis” Constanța, în perioada 18-19 mai 2018. Responsabil proiect: Aurel Stănică.
  5. „Parcul Arheologic Aegyssus IV” – proiect cultural cofinanțat din bugetul local al Municipiului Tulcea. Echipa de proiect: George Nuțu (responsabil), Aurel Stănică, Marian Mocanu, Florin Topoleanu (membri)

Promovarea participativă a multietnicității dobrogene

By Proiecte | Nu are comentarii

Proiectul național ”Promovarea participativă a multietnicității dobrogene” finanțat de Fundațiile Charles Stewart Mott și King Boudoin prin Centrul de Resurse pentru diversitate culturală Cluj Napoca (august – noiembrie 2006)

Proiectul a urmărit promovarea unor comunități multietnice din județul Tulcea prin reînvierea unor tradiții și obiceiuri specifice ca elemente locale” care pot contribui la „dezvoltarea durabilă” a regiunii.

VALOARE: 4.000 euro
ROL ICEM: Inițiat și elaborat aplicația, atragerea fondurilor, GESTIONAREA, RAPORTAREA, MANAGEMENTUL  întregului proiect (inclusiv coordonarea realizării produselor culturale specifice realizate)

Proiecte ICEM