Post vacant serviciul financiar contabil

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I -atributii administrative
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar-Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURA TA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citește detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat interviu Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat final Consilier I(S) SFCAAP