Post vacant atributii salarizare

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, Str.

Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum

urmează:

DENUMIRE POSTULUI: Consilier I – Atribuţii salarizare

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: RESURSE UMANE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Citeste detalii