Parte componentă a COMPLEXULUI MUZEAL DE PATRIMONIU CULTURAL NORD-DOBROGEAN din cadrul INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE ”GAVRILĂ SIMION” TULCEA, Casa Avramide – Casa Colecțiilor a fost construită la finele secolului al XIX-lea de Alexandru Avramide, un prosper întreprinzător local, proprietar de mori, ateliere, spații comerciale, al unei fabrici de cherestea, precum și al unor întinse suprafețe agricole. Alexandru Avramide sosea în orașul Tulcea pe la mijlocul sec. al XIX-lea, fiind animat de o ambiție și o tenacitate ce aveau să facă din el unul din cei mai înstăriți oameni din regiune. În jurul anului 1890, Avramide aduce doi meșteri italieni și le încredințează construcția casei pe care și-o dorea a fi un simbol al prosperității familiei. În scurt timp, casa amplasată în centrul orașului Tulcea, în fața Bisericii Sf. Nicolae, va deveni cea mai frumoasă clădire din oraș. Considerată locuință de lux, Casa Avramide se remarca prin încăperile de la nivelul parterului bogat decorate cu stucatură pictată, plafoane pictate și prevăzute cu uși în două canate, cele două fațade principale, dintre care una cu o scară monumentală din mozaic de marmură. După anul 1944, Casa Avramide devine sediul Comitetului Democratic Grec. În data de 14 noiembrie 1949 se semnează actul de naștere al Muzeului „Delta Dunării”, a cărui deschidere va avea loc pe 1 mai 1950. Muzeul va ocupa două camere din actuala clădire, având în patrimoniul său 872 de obiecte și materiale complementare. În perioada 1952-1953, în cadrul imobilului a funcționat și Inspectoratul Școlar al Județului Tulcea. Anul 1957 este anul primei reorganizări a muzeului, după care, în 1959, se dă în folosință demisolul, unde se deschide o secție de arheologie și una de etnografie, ce vor funcționa până în anul 1962. La începutul anului 1964, după construirea la demisolul clădirii a bazinelor pentru acvariu, alături de o colecție formată din 1500 de piese biologice și un ierbar voluminos, casa funcționează în totalitate ca muzeu de științe ale naturii. Recent reabilitată în cadrul proiectului RESTAURAREA ȘI REABILITAREA A DOUĂ CLĂDIRI DE PATRIMONIU DIN MUNICIPIUL TULCEA INCLUSE ÎN CIRCUITELE TURISTICE REGIONALE derulat de Consiliul Județean Tulcea și finanțat din Fondurile Structurale prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Casa Avramide oferă în prezent, într-o viziune expozițională modernă, elemente legate de istoria modernă a orașului Tulcea, povestea familiei Avramide și pune în valoare spectaculoase obiecte de patrimoniu din colecțiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea.

Tur virtual 360 – Casa Avramide (SYNC360 – Tururi virtuale)

Program

Marți – Duminică: 9:00 – 17:00
Luni închis

Tarife

copii, elevi, studenți, pensionari 5 lei
adulți 10 lei
ghidaj în limba română/grup 50 lei
ghidaj în limbă străină/grup 100 lei
fotografiere profesionistă / oră

filmare profesionistă/oră

100 lei

500 lei

taxă eveniment stare civilă/eveniment 500 lei
taxă unică de vizitare pentru Muzeul de Artă și Casa Avramide/adult 15 lei
taxă unică de vizitare pentru Muzeul de Artă și Casa Avramide/copil, elev, pensionar 7 lei