Anunțuri

Post vacant resurse umane

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Ec -Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, rganizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST : Consilier I – atributii resurse umane
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post v cant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de ex cuţie
COMPARTIMENT/STRUCTUR·Ă: RE URSE UMANE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 re pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) RU

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) RU

Rezultat proba interviu

Rezultat final concurs Consilier I(S) RU

 

 

Post vacant serviciul financiar contabil

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud. Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIRE POST : Consilier I -atributii administrative
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar-Contabil, Administrativ, Achiziţii Publice
DURA TA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Citește detalii

Rezultat selectie dosare Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat proba scrisa Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat interviu Consilier I (S) SFCAAP

Rezultat final Consilier I(S) SFCAAP

 

Anunt promovare Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32. organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treapta profesională imediat superior.
Funcţia contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.
Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
Proba scrisă: 06.12.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, din municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii

 

 

 

Anunt promovare Conservator IA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior.

Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator IA (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie/Muzeul Farului Vechi Sulina

Data, ora şi locul desfăşurării examenului:

  • proba scrisă: 27.11.2023, ora 12.00 -la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea din municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Anunt promovare Muzeograf I (S) MIA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Data, ora şi locul desfăşurării examenului: Proba scrisă: 24.11.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea din municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, jud.Tulcea.

 

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Muzeograf I

Rezultat final Muzeograf I

Concurs promovare Muzeograf I MIA

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional/ /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa MUZEOGRAF I MIA

Rezultat proba interviu MUZEOGRAF I

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I M.I.A.

Concurs promovare Muzeograf I

By Cariera | Nu are comentarii

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 32, organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treaptă profesională imediat superior. Funcţia contractuala de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional /treapta profesională imediat superior este de Muzeograf I (S) în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie

Citeste detalii

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa promovare MUZEOGRAF I M.I.A. -BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat proba interviu Muzeograf I MIA BAZE ARHEOLOGICE

Rezultat final promovare MUZEOGRAF I MIA BAZE ARHEOLOGICE