Anunt promovare Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32. organizează examen de promovare a personalului contractual prin transformarea postului în grad profesional/treapta profesională imediat superior.
Funcţia contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesionali/treapta profesională imediat superior este de Conservator I (S) la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.
Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
Proba scrisă: 06.12.2023, ora 10.00 – la sediul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, din municipiul Tulcea, str. Progresului nr. 32, jud.Tulcea.

Citeste detalii