Compartimentul Relații Publice
Str. 14 Noiembrie, nr. 1, Cod Poștal: 820009, Tulcea
Telefon: 0240 515866

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din Romania la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru mai multe detalii consultati:
Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea ICEM Tulcea, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți pe adresa: str. 14 Noiembrie, nr. 1, 820009-Tulcea.

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă, conform legii.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
Cerere solicitare informatii de interes public
Reclamatie administrativa 1
Reclamatie administrativa 2

Lista informațiilor de interes public, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1, care pot fi obținute la sediul instituției:
Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ICEM Tulcea:
Structura organizatorica, atributiile departamentelor, Program-de-funcționare-ICEM-din-1-mai-2018 , Regulamentul intern al ICEM Tulcea

HOTĂRÂRE Nr. 863/2015 din 14 octombrie 2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrila Simion” Tulcea
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
Programele și strategiile proprii;
Documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse și/sau gestionate de către compartimentele din cadrul ICEM Tulcea sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a ICEM Tulcea
Raport de activitate 2017 și Plan de activitate 2018