Compartimentul Relații Publice

Responsabil Relații publice: Popa Maria Cătălina
Str. 14 Noiembrie, nr. 1, Cod Poștal: 820009, Tulcea
Telefon: 0240 515866
E-mail: relatiipublice@icemtl.ro

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din Romania la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru mai multe detalii consultati:
Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public;
Hotărârea Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind  liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002

SOLICITARE INFORMAȚII

Pentru a solicita informații de interes public (conform Legii 544/2001) cu privire la activitatea ICEM Tulcea, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți prin poștă la adresa:ICEM Tulcea, Compartimentul Relații Publice, str. 14 Noiembrie, nr. 1, 820009-Tulcea
sau prin poșta electronică la adresa de email: relatiipublice@icemtl.ro

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă, conform legii.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
Model – Formular-tip cerere de informaţii de interes public (.doc) Cerere solicitare informatii de interes public (.pdf)
Reclamatie administrativa 1
Reclamatie administrativa 2

Lista informațiilor de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pot fi obținute la sediul instituției din str. Progresului, nr.32, Tulcea – 820009, sau prin solicitarea acestora în scris sau prin e-mail.

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ICEM Tulcea:
Organigrama, Stat de funcții 19.12.2018Program,Codul de conduita – ICEM 2018, Regulamentul intern al ICEM Tulcea

Decizia nr. 188/19.03.1993 a Consiliului Județean Tulcea, HOTĂRÂRE Nr. 863/2015 din 14 octombrie 2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrila Simion” Tulcea

Informații financiare

Buget de venituri și cheltuieli:
BVC titluri 2018
BVC rectif 2018 CJT 79 mai
BVC rectif 2018 HCJ 130 20 iun,

BUGET VENITURI CHELTUIELI 29.11.2018

Bilanț:
Bilant la 30 06 2018
Bilant la 31 03 2018

Bilant 31.12.2018

Execuție bugetară:
Contul de executie cheltuieli la 30 06 2018
Contul de executie cheltuieli la 31 03 2018

Executie bugetara la 31.12.2018

Achiziții

Program anual achizitii 2018

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019

Programe, strategii, rapoarte, studii:

Raport de activitate 2017 și Plan de activitate 2018

ICEM Tulcea a început procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.583/2016. Documente relevante:   Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020; .Plan de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul ICEM Tulcea pentru anul 2018

Plan de implementare a SNA 2016-2020 pentru 2019

 

Documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse și/sau gestionate de către compartimentele din cadrul ICEM Tulcea sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a ICEM Tulcea